Geïntegreerd telen is een boeiend onderwerp dat veel aandacht krijgt en dat ook verdient. We werken namelijk steeds meer toe naar een 100% schone en duurzame productie. Het betekent het volgende: ‘bij geïntegreerde teelt tracht men zorg te dragen voor het milieu, zonder de economische aspecten uit het oog te verliezen. Gewasbescherming gebeurt het liefst zonder gebruik van chemische producten. Indien economische schade dreigt voor de teler en biologische methoden niet helpen, mogen chemische producten worden gebruikt.’

Vooral de regel ‘zonder economische aspecten uit het oog te verliezen’ is een belangrijke. We hebben moderne, op en top verzorgde bedrijven waar de marges klein zijn. We kunnen ons dan ook absoluut geen fouten permitteren. Ik vind dat de overheid moet worden wakker geschud wat betreft het beleid op toelating van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Als we naar een 100% schone toekomst willen, is het noodzakelijk dat we als de nood aan de man is de teelt kunnen resetten. Het is aan niemand uit te leggen dat we goede middelen, die perfect passen in een geïntegreerde teelt, op bloemen niet mogen gebruiken, terwijl ze op fruit wel een toelating hebben. Het wordt hoog tijd dat de belangenbehartigers een keer met de vuist op tafel slaan om een oplossing af te dwingen!

Een sector die zoveel economisch belang heeft voor Nederland en de tweede exporteur van land- en tuinbouwproducten ter wereld is, mag toch wat serieuzer worden genomen. Nu de tuinbouw zoveel investeert om de afvalwaterstromen te zuiveren, hebben we kans dit recht te zetten. Laten we die ook grijpen. De mogelijkheid om de teelt te kunnen resetten, brengt ons alleen maar dichter bij een 100% schone productie. Alleen als er een vangnet is, kunnen we verantwoorde risico’s nemen.

Vorige week was ik met een toeleverancier in Spanje om te zien hoe biologische bestrijders worden gekweekt en teeltbedrijven te bezoeken. Telers hebben daar twee grote voordelen: het prachtige klimaat in de winter, met weinig tot geen kosten voor energie, en de goedkope arbeid. Qua automatisering lopen ze sterk achter. Als we het in Nederland voor elkaar krijgen om grotendeels energie-neutraal te telen en door middel van robotisering onze arbeidskosten in de hand kunnen houden, blijft ook in ‘Nederland tuinbouwland’ de zon schijnen.

Marius Mans
Gerberateler in Brakel