Bekende tuinbouwgezegden als ‘het is geen dag hetzelfde’ en ‘het ene jaar is het andere niet’ gaan dit jaar zeker op voor de komkommerteelt en -telers ten opzichte van 2017. De prijsontwikkeling ligt tot nu toe beduidend hoger. Vergeleken met de andere hoofdgewassen, zoals tomaten en paprika, zien we bij de komkommertelers altijd grote onderlinge verschillen in opbrengstprijs per komkommer, bijvoorbeeld door andere plantdata of uiteenlopende verkoopstrategieën. Ook dit jaar zien we halverwege het jaar al zeer grote verschillen tussen bedrijven.

Het eerste half jaar is wat betreft lichtniveaus heel anders geëindigd dan het is begonnen. In de maanden mei en juni hebben we zeer veel licht gehad met extreem hoge niveaus. Vooral bij de nieuwe teelten heeft dit geleid tot hoge producties. Voor de komende weken moeten we letten op de typische zomerproblemen als brandkoppen en Mycosphaerella.
Echter, bij grote plotselinge weersovergangen, zeer wisselvallig weer waar regenbuien afwisselen met felle lichtniveaus, zien we het risico op vruchtrot (Mycosphaerella, botrytispunten) toenemen. In 2017 hebben we bij dit soort omstandigheden veel problemen gezien met extreme temperaturen en ontstonden weer meer problemen met Mycosphaerella.

Aandachtspunten

Bij de hogedraadteelt hebben we vorig jaar veel problemen gezien met rotpunten. Ook voor de komende periode blijft het weer opletten. Met een aantal aandachtspunten kan de situatie onder controle worden gehouden:

  • Ramen tijdens buien iets openhouden; zorg altijd voor luchtuitwisseling, ventilatievoud.
  • Korte P-banden, zodat de ramen na de bui voldoende snel opengaan. Dat voorkomt te hoge luchtvochtigheid en te snelle temperatuurstijging door ramen die te traag openen.
  • Minimumbuis eventueel op regen verlagen, zodat het geen benauwd klimaat wordt met ramen te weinig open en buisvraag.
  • Rotpunten voorkomen door etmalen niet te laag te houden in de startfase van de teelt. Voorkom te grove bloemen. Sommige telers zullen overgaan naar bloemen plukken, aangezien dit vorig jaar op sommige bedrijven de enige manier was of van het probleem af te komen. Verder zal worteldruk bij sommige rassen ook een rol spelen bij dit probleem. Blijf maximaal actief telen door vocht boven de 85% te vermijden.
  • Bestrijden met fungiciden blijft noodzaak, ook bij meeldauwresistente rassen.

Gewasregistratie

Bij de hogedraadteelt blijft het bovendien opletten dat er niet te veel vruchten worden aangelegd. Er zit verschil in bladafsplitsing per week tussen de rassen. Dus een goede gewasregistratie blijft noodzaak.
In de tweede week na het planten zullen er vaak 7 of 8 bladeren worden afgesplitst. Afhankelijk van de plantdichtheid zal er om-en-om of met setjes van bijvoorbeeld 2 moeten worden gewerkt. Voorkom in ieder geval aanleg van meer dan 9,5 tot 10 vruchten per week. Producties van ver over de 4 kg per week week, leiden nadien bijna altijd tot abortie.

Ontwikkelingen

Wat betreft de teelten zien we toch weer meer ontwikkelingen naar de belichte hogedraadteelten. In 2019 zullen er weer meer hectare belichte hogedraadteelten staan. De productieverhoging van de belichte hogedraad geeft een veel beter rendement ten opzichte van de hogedraad onbelicht.
Qua rasontwikkeling zien we dit jaar best wel grote verschuivingen naar andere rassen, zowel bij de hogedraad als de traditionele teelten. Dat betreft zowel nieuwe virusresistente rassen als rassen met meeldauw resistentie.

Tekst: Peter Schreurs, Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting, beeld: LD Photography