Een open discussie en zoeken naar gezamenlijke belangen en leerpunten. Dat waren volgens de delegatieleden de belangrijke ingrediënten van een handelsreis naar Colombia. In totaal 13 chrysantentelers gingen van 6 tot en met 10 september, samen met vertegenwoordigers van Royal FloraHolland en Koppert Biological Systems, op bezoek in dit Zuid-Amerikaanse land.

De marktpartijen gingen tijdens deze handelsmissie, georganiseerd door Dümmen Orange en Ideavelop, op bezoek bij collega’s in onder meer Medellin en Bogota. Dat het geplande sluitstuk van de reis, een bezoek aan het afzetkanaal in Miami, door de orkaan Irma niet kon doorgaan, was uiteindelijk geen groot bezwaar. Door het min of meer gedwongen langer verblijf in Colombia konden zij nog meer bedrijven bezoeken, wat een duidelijker beeld opleverde van de sierteeltsector in het land.

Verrast door de openheid

De telers en andere delegatieleden waren blij verrast met de openheid waarmee zij werden ontvangen. De gastvrijheid gekoppeld aan de bereidheid om van elkaar te leren, maakten elk bezoek bijzonder. De delegatieleden concludeerden al snel dat de productkwaliteit weliswaar niet vergelijkbaar is met die in Nederland. Maar gegeven de omstandigheden waaronder de Colombiaanse telers de bloemen produceren, overtrof het toch de verwachtingen.

Nauwelijks mechanisatie

De kassen zijn nog zeer eenvoudig en van mechanisatie in de kas is nauwelijks sprake. De paden zijn breed en de vermeerdering en beworteling zijn voor verbetering vatbaar. Toch produceren de telers jaarrond zo’n 80 tot 90% van de productie die in Nederland gangbaar is. Opvallend is dat vrijwel alle bedrijven meer dan 60 rassen telen, in sommige gevallen zelfs ruim 100.

Afzet en logistiek zeer verschillend

Het grote verschil zit hem in de logistiek en de afzet. Veel van de bezochte bedrijven regelen dat zelf. Ze hebben in enkele gevallen eigen boeketterieën en eigen verkoopkantoren in Noord-Amerika. Bij elke investering die de ondernemers doen, is de afweging dan ook anders dan in Nederland. Stop ik mijn geld in consumentenmarketing, zeetransport, naoogstmechanisatie of productieverhoging? Het is dus begrijpelijk dat niet alle verbeteringen die op productieniveau mogelijk zijn, ook worden doorgevoerd. Het geld wordt in Colombia vooral verdiend aan het eind van de keten, niet aan het begin.

Ander investeringsklimaat

Het investeringsklimaat in Colombia is sowieso totaal anders dan in Nederland. De ‘return on investment’ (ROI) mag in de regel niet langer zijn dan 2 á 3 jaar. De ondernemers investeren vooral vanuit de cashflow en beschikbare fondsen worden op productieniveau eerder gestopt in uitbreiding dan in intensivering. Tenslotte waren de (hoge) grondkosten opvallend. Dit alles bracht veel stof tot nadenken met zich mee.

Mogelijkheden voor samenwerking

Het door Ideavelop samengestelde en georganiseerde programma bood uiteindelijk voldoende mogelijkheden tot samenwerking tussen Nederland en Colombia. Een samenwerking die beide sierteeltgiganten kunnen versterken. Wie meer informatie over deze reis wenst kan terecht bij Ed Smit van Ideavelop of bij Maurice Govers van Dümmen Orange. Meer informatie over de tuinbouw in Colombia is beschikbaar bij Ideavelop, in de door hen uitgevoerde sectorstudie ‘Green Opportunities with an Orange Touch – Colombia’.

Bron: Ideavelop. Foto’s: Dümmen Orange.

Gerelateerd