De familie Van den Eynde uit Kontich weet nog niet of ze deze winter komkommers of tomaten gaan belichten. Het is een luxe dilemma, beseft Eric Van den Eynde die wegens de hoge energiekosten vorig jaar geen belichte teelt had. Parallel aan de teelt is de glastuinder ook in afwachting van een vergunning voor de aanbouw van 2ha nieuw glas. 

Op verzoek van een Belgische retailer startten Eric en Lander Van den Eynde (vader en zoon) vijf jaar geleden met de belichte komkommerteelt. De winterteelt werd in 2021 naar een hoger niveau getild door het bijplaatsen van LED-lampen in een hybride toepassing. Er waren plannen om full LED te gaan, vertelt Eric. “Tot de energiecrisis in de tweede helft van 2021 toesloeg en telen in de winter geen optie meer was.”
De groenteteler uit Kontich, in de schaduw van Antwerpen, heeft een kas van 4,2 ha (waarvan 2,1 ha belicht) en heeft sindsdien al twee seizoenen geen winterteelt. “We hebben in december tomaten geplant. Door de goede energieprijzen hebben we wel een beetje kunnen bijbelichten waardoor we eerder in productie kwamen”, vertelt hij.
Van den Eynde denkt dat deze uit nood geboren strategie wel eens gemeengoed kan worden in de toekomst. “Ik denk dat dit wel een beetje de trend gaat zijn. Later, in november of december planten en dan afhankelijk van de energieprijs belichten.”

Vermoedelijk komkommers

Zelf voorziet hij deze winter weer een volledig belichte teelt. “We hebben gas vastliggen voor goede prijzen en een berekening wijst uit dat het er uit kan om te gaan telen.” Het is nog wel de vraag of de belichte kas gevuld wordt met tomaten- of komkommerplanten. “We neigen naar komkommers”, vertelt de teler die er vertrouwen in heeft dat hij de komkommers goed kan verkopen. “Er is interesse en vorig jaar waren er geen komkommers beschikbaar tijdens de winter.”

In afwachting van een vergunning

De energiecrisis, die hem vooral in de tweede helft van 2021 schrik aanjoeg, heeft zijn vertrouwen in de glastuinbouw niet aangetast. De 61-jarige ondernemer heeft zelfs een vergunningsaanvraag lopen voor de uitbreiding van zijn kas met 2 ha. Hij geeft aan dat dit proces moeilijk verloopt. Door de stikstofcrisis in Vlaanderen worden er maar mondjesmaat vergunningen verleend en tal van organisaties tekenen bezwaar aan. “We hadden eigenlijk in april van dit jaar met de bouw willen starten om rond deze tijd te planten, maar doordat de vergunning vertraging oploopt lukt dat niet.”
De teler hoopt dat het stikstofdossier snel wordt rechtgetrokken. “Mijn zoon heeft zin om in het bedrijf te komen en ook mijn schoonzoon heeft interesse. Je wil toch vooruit”, schetst hij de noodzaak van de uitbreiding. Luis in de pels is een beschermd ven op 2,5 kilometer van de kas, waarop een zeer lage stikstofdepositie van toepassing is.

Facelift

In afwachting van een nieuwe vergunning, die Van Den Eynde uiteindelijk wel hoopt te krijgen, krijgt de huidige kas een facelift. “We hebben net de koppen eruit gehaald en stoppen begin september de productie om vervolgens de nodige goten en profielen te vervangen”, vertelt de teler die twee maanden nodig denkt te hebben voor de facelift. “Begin oktober kunnen we dan tomaten of komkommers planten”, besluit hij.

Tekst en beeld: Jerom Rozendaal