Onderzoeker Wieger Wamelink en studente Line Schug van Wageningen University & Research doen onderzoek naar geschikte plekken om groenten te telen op Mars. Met gegevens van een serie Marskaarten stelden zij een 3D landkaart samen met daarop de ideale locaties voor groenteteelt op de verre planeet. Kennis over geschikte plaatsen om te telen zijn essentieel voor een eventuele kolonisatie van Mars, omdat de eerste astronauten voor hun eigen voedselvoorziening moeten zorgen.

Voor het verkrijgen van de benodigde data gebruikte het onderzoeksteam vrij verkrijgbare Marskaarten van NASA, Arizona State University en JPL. “De overvloed aan beschikbare gegevens over Mars maakt dit inmiddels mogelijk”, verklaart Wieger Wamelink

Buitenaardse kengetallen

De kaarten die Wamelink en Schung tot hun beschikking hadden, geven onder andere inzicht over de minerale samenstelling van de bodem en de aanwezigheid van zware metalen. Daarnaast bieden de kaarten ook informatie over het calciumgehalte van de bodem, het klimaat en de temperatuur, de terreinhoogte en de straling ter plaatse.

Geen openluchtteelt

Aan de hand van de gegevens die Wamelink en Schung verzamelden, berekenden zij per locatie hoe geschikt deze is voor het kweken van gewassen. De teelt van gewassen op Mars zal hoe dan ook binnen moeten plaatsvinden, omdat de buitenomstandigheden op de planeet teelt in de open lucht onmogelijk maken. “Er is bijna geen dampkring, het is gemiddeld 50-60 graden onder nul en de kosmische straling is intens”, legt Schug uit. Het verbouwen van groenten is daardoor waarschijnlijk het eenvoudigste ondergronds te realiseren.

Positieve teeltfactoren

Ondanks dat de kweek van gewassen op Mars niet in de buitenlucht zal plaatsvinden, hebben de terreinomstandigheden en temperatuur wel invloed op de keuze voor de optimale plek voor plantengroei. “Hoge gehaltes aan zware metalen in de bodem en sterke straling maken een locatie hoe dan ook ongeschikt voor groenteteelt,” aldus Schug. “Relatief hoge temperaturen of calciumgehaltes en een relatief vlak terrein zijn positieve omgevingsfactor met het oog op vestiging en teelt van gewassen.

Landingslocatie

Uit de inventarisatie van Wageningen UR blijkt dat een aantal gunstige locaties voor groenteteelt samenvallen met plaatsen waar al landingen zijn uitgevoerd of waar landingen gepland staan. Dit is goed nieuws voor projecten die de doelstelling hebben om mensen zich te laten vestigen op Mars. Bij een toekomstige kolonisatie van Mars is het namelijk van belang dat de teeltlocatie in de buurt is van de landingsplaats. De 3D-kaart die Wamelink en Schung maakten, toont aan dat de Mars Pathfinder en Viking 1 landden op plekken die geschikt zijn voor de kweek van gewassen.

Food for Mars and Moon

Het in kaart brengen van geschikte teeltlocaties op Mars maakt deel uit van het grotere onderzoeksproject Food for Mars and Moon. Voor dit project onderzoekt Wageningen UR de mogelijkheden om groenten te telen op de bodems van Mars en de maan. Het lukte de universiteit vooralsnog om meer dan tien verschillende groenten te kweken op Mars- en Maanbodemsimulanten.

Bron/video: Wageningen UR. Foto’s: SAIC.


Gerelateerd