Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de wet fiscale maatregelen glastuinbouw. De regering wil tussen 2025 en 2030 zowel het verlaagd tuinbouwtarief uitfaseren als de WKK-inputvrijstelling inperken.

Het mag duidelijk zijn, wij vinden onszelf onmisbaar als leverancier van gezonde groenten en mooie sierteeltproducten, in Den Haag denken ze er anders over. Daar vinden ze de glastuinbouw met haar uitstoot van CO2 en grootgebruiker van energie alleen maar een vervuiler. Het lukt ons maar niet om het belang van de sector daar goed uit te leggen.

Telers met een gasketel worden op korte termijn geconfronteerd met sterk oplopende energiekosten. Wat een heftig nieuws voor de tuinbouw. Telers met WKK’s denken dat ze de dans nog even ontspringen. Het verbaast me toch dat een aantal telers zich geen zorgen maakt. Dat de overheid op termijn wel met een oplossing komt. Daarover ben ik bezorgd. Laatst hoorde ik een wethouder op het gemeentehuis aan ons, tuinders, vragen wanneer de aardwarmtebron klaar is. Aan ons dus. Dat toont wel weer aan waar het initiatief ligt. De vraag wat de overheid gaat doen is niet relevant. We moeten het zelf doen.

Realiseert iedereen zich dit wel, vraag ik me af. Dat aardgas er straks niet meer is. Als je nu volledig afhankelijk bent van gas en geen andere energiebronnen tot je beschikking hebt, dan is het over en uit voor stookteelten. Want stel dat je in een buitengebied zit, zonder kans op aardwarmte en een vol elektranetwerk? Dan teer je langzaam in, want een uitkoopregeling voor de glastuinbouw, zoals bij de boeren, zie ik er niet van komen.

Kansen die ik zie − en daar moeten we met elkaar de schouders onder zetten − is ons als glastuinbouw relevant maken. Ook daar gaat een overheid ons niet bij helpen. Gezond eten stimuleren? Niet aan de overheid. Bloemen en planten die geluk en gezonde lucht brengen? Niet aan de overheid om dat te communiceren. Wij moeten gezamenlijk een plan maken hoe wij weer verbinding kunnen maken met deze mensen om zo samen een heel groot probleem aan te pakken.

Roepen dat de overheid met een oplossing komt is zonde van de tijd. Dus wakker worden, wakker worden allemaal. Er is werk aan de winkel.

Maikel van den Berg, zaadteler in Bleiswijk