Kwekers in de Kralingerpolder in De Lier gaan gezamenlijk aan de slag om 117 hectare glastuinbouw te voorzien van duurzame warmte en CO2 tegen een concurrerende prijs. Dat hebben de aangesloten bedrijven op 1 februari besloten tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering van Warmte Coöperatie Kralingerpolder.

Als eerste stap gaat de warmtecoöperatie de mogelijkheden van een warmtenet in de Kralingerpolder onderzoeken. Koppeling van de diverse duurzame warmtevoorzieningen in het Westland tot één warmtesysteem wordt gezamenlijk met andere warmteclusters opgepakt. Er zijn hiervoor al contacten gelegd met andere warmtecoöperaties. Ook volgt het bestuur de ontwikkelingen en -projecten in het Westland en daarbuiten op de voet, aldus voorzitter Jacco Besuijen (Prominent). Het bestuur van de warmtecoöperatie bestaat verder uit Marcel van den Berg (Kwekerij Van den Berg), Willem van der Voort (Levoplant), Patrick Dekker (Lans) en Mirjam Boekestijn (Westlandpeppers).

Energietransitie

LTO Glaskracht en Energie Transitie Partners BV (ETP) ondersteunen het proces en de werkzaamheden. Versterking en versnelling van de energietransitie in de Nederlandse glastuinbouw sector is één van de doelstellingen van LTO Glaskracht. ETP is een gezamenlijke onderneming van HVC en Capturam. Dit bedrijf is opgericht om oplossingen te bieden voor de verduurzaming van de energievoorziening voor de glastuinbouw. ETP richt zich vooral op geothermieprojecten, maar onderzoekt ook alternatieve warmtebronnen zoals industriële restwarmte, biomassa en warmte uit verwerking van afvalstromen. Samenwerking met de glastuinbouwondernemers staat hierbij hoog in het vaandel. Naar behoefte kunnen zij in de projecten deelnemen als klant, participant of eigenaar.

Gerelateerd