De organisatie Warmte Samenwerking Oostland (WSO) wil een warmte- en CO2-net realiseren voor de glastuinbouw in het Oostland. Een combinatie van lokale geothermiebronnen en restwarmte en CO2 uit het Rotterdamse havengebied moet ervoor zorgen dat de glastuinbouw al in 2040 klimaatneutraal plaatsvindt. Om dit ambitieuze plan uit te kunnen voeren, vraagt WSO de overheid om een financiële bijdrage.

Als de glastuinbouw daadwerkelijk in 2040 klimaatneutraal produceert, draagt dit bij aan een flinke vermindering van het Nederlandse gebruik van aardgas. Het gebruik van industriële restwarmte levert volgens WSO in het Oostland wel een onrendabele top op. Het samenwerkingsverband vraagt minister Wiebes in een brief om te zorgen voor de afdekking van deze onrendabele top.

Onrendabele top

In de brief aan de minister van Economische Zaken geeft WSO aan dat de onrendabele top die het gebruik van industriële restwarmte oplevert, uitkomt op 26 miljoen euro per jaar. Dat bedrag loopt na 2025 op tot 41 miljoen euro per jaar. Het samenwerkingsverband geeft aan dat het gebruik van een CO2– en warmtenet desondanks een zeer kostenefficiënte oplossing is.

Warmte Samenwerking Oostland

Warmte Samenwerking Oostland is een samenwerkingsverband tussen LTO Glaskracht Midden Zuid-Holland en de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. De oprichting van het samenwerkingsverband is op dit moment in volle gang; op 17 april tekenen de betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst en lichten zij alle plannen van de organisatie toe.

Bron: Pijnacker-Nootdorp Actueel. Foto: Californië

Gerelateerd