Het is op 5 oktober de vijfde keer dat de sierteeltsector nadrukkelijk wordt gekoppeld aan het onderwijs. Op de internationale ‘dag van de leerkracht’ faciliteren siertelers ouders en leerlingen om middels een fleurig cadeau hun waardering kenbaar te maken voor meester of juf. Na een voorzichtige samenwerking vorig jaar, zijn de gezamenlijke gerberatelers dit jaar een van de trekkers van het initiatief dat leerkrachten in het zonnetje zet, maar en passant een welkome promotie is voor telers en hun bloemen en planten. Woordvoerder is Arjan Koolhaas namens alle Nederlandse en Belgische gerberatelers.

De basis van familiebedrijf Koolhaas ligt in Nieuwerkerk aan den IJssel (2,5 ha), maar inmiddels beschikken de drie broers al tien jaar over een tweede bedrijf in Bleiswijk (3,2 ha). Ooit begonnen in de groenten, maar al veertig jaar telen meerdere generaties gerbera’s. In totaal momenteel zo’n 35 verschillende soorten, in Bleiswijk ligt de nadruk op de grootbloemige, in Nieuwerkerk teelt het bedrijf tevens mini’s.

Verantwoording nemen

Het bedrijf draagt nu de naam Koolhaas Natuurlijk. In de kleurrijke omgeving in Bleiswijk krijgt Arjan Koolhaas symbolisch het promotiemateriaal uitgereikt voor de komende editie van ‘Een 10 voor de juf’, het sympathieke initiatief van de sierteelt. Daarvoor is Agnes van den Berg speciaal naar Bleiswijk gekomen. Zij is de bedenker en tevens coördinator van het groeiende project, dat door de landelijke media in toenemende mate wordt ontdekt.

Olievlek

Koolhaas vertegenwoordigt ‘Coloured by Gerbera’, het platform waarbij alle Nederlandse en Belgische gerberatelers en -veredelaars zijn aangesloten, met ondersteuning vanuit Royal FloraHolland en 2Dezign. De promotiecommissie heeft als doel de Nederlandse gerbera te promoten richting de bloemist in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Rusland. De commissie wordt gevormd door Nederlandse telers en veredelaars. Aan de diverse activiteiten van het platform – met een belangrijke rol voor social media en het opfleuren van evenementen – is vorig jaar de onderwijsdag op 5 oktober toegevoegd.
Dit jaar financiert de gerberasector het evenement niet alleen, maar denken de telers ook nadrukkelijk mee over aanpak en uitvoering van de acties. “Als promotiecommissie hebben we besloten dat onze betrokkenheid groter moet zijn dan alleen de gerbera nadrukkelijk in beeld brengen binnen de uitingen van dit initiatief. We gaan meer samenwerken met andere gewasgroepen, zoals de telers van kalanchoë en spathiphyllum, met als belangrijkste doelstelling om ook enkele retailers te interesseren. Wanneer de uitingen zichtbaar zijn op de winkelvloer, dan gaan we echt aantallen maken en krijgt de bekendheid een boost.”

Juiste boodschap

De teler vindt dat de gerbera bij uitstek past bij dit project. “Waardering, kleurrijk, vrolijkheid, dat zijn kenmerken die perfect aansluiten bij hoe wij onze bloemen willen positioneren. Bovendien, vraag een kind om een bloem te tekenen en het resultaat lijkt vrijwel altijd op een gerbera.” Koolhaas erkent dat tijd en budget beperkt zijn, maar vertrouwt erop dat het ‘olievlekprincipe’ dit jaar wederom zorgt voor grotere bekendheid en meer aandacht van kinderen, ouders, schoolbesturen en media.
Zes jaar geleden ontstond bij Agnes van den Berg het idee voor een warm gebaar richting onderwijzend personeel. “De inspiratie kwam uit Rusland, waar leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar bloemen meenemen voor hun leerkracht. Wij hebben ervoor gekozen om het te koppelen aan de dag van de leerkracht, waaraan door steeds meer schoolbesturen aandacht wordt besteed.” En terecht, leerkrachten in het basis- en middelbaar onderwijs hebben het nodige voor hun kiezen gekregen de afgelopen decennia. “Denk maar aan actuele onderwerpen als de instroom van vluchtelingen, de aandacht voor kinderen met leerachterstand, het gebrek aan meesters voor de klas en de achterblijvende salarissen.”

Blij van bloemen en planten

Bloemen en planten zijn bij uitstek geschikt om waardering uit te spreken, meent de projectleider, die tevens vindt dat de sierteelt in oktober best een extra impuls kan gebruiken. “Mensen worden blij van bloemen en planten. Ze krijgen doorgaans de beste plek om te bewonderen. In tegenstelling tot chocola, wijn of zeep dat in de kast belandt. Bloemen en planten zijn met zorg geteeld en vragen ook om verzorging, dat zorgt voor de juiste boodschap.” De koppeling met de sierteelt is bovendien officieel vastgelegd. Het logo met het bloemetje in de 10 is bijvoorbeeld exclusief voorbehouden aan telers en verkopers van bloemen en planten.
Van den Berg is tevreden over de voortgang gedurende de afgelopen vijf jaar, maar erkent dat het altijd beter kan. “Het enthousiasme groeit elk jaar en dat geeft veel motivatie. We hebben niet alleen de inzet van telers nodig, maar van elke medewerker in de sector. Aanjagers van binnenuit, daarmee krijgen we het vliegwiel goed in beweging. Iedereen heeft wel een link met kinderen, ouders en onderwijs.”

Creatief uitdragen

Koolhaas ervaart regelmatig hoe een klein gebaar een groot plezier kan geven. “Tijdens evenementen als de avondvierdaagse of de laatste schooldag delen we op de school van onze kinderen aan elke leerling al een gerbera uit. Dat brengt bij iedereen een lach op het gezicht. Die belangrijke meerwaarde van onze producten moeten we op een creatieve manier blijven uitdragen.”
In de eerste jaren hebben diverse bloemisten in het land al deelgenomen aan het project. Gevaar bestaat dat dit wat spanning geeft nu ook retailers actief worden benaderd. “Klopt”, beaamt Van den Berg, “maar alles valt of staat nu eenmaal bij voldoende draagvlak. We hopen op een soortgelijk effect als bij Valentijnsdag: algemene bekendheid en voor elke ondernemer voldoende ruimte om daar op eigen manier creatief op in te spelen.”

Media-aandacht

De gerberateler benadrukt dat het een opdracht van de hele sector is om retailers te interesseren voor dergelijke ‘zachte’ promotieactiviteiten. “Deze afnemers willen consumenten immers meer bieden dan alleen een gerbera. Dat vereist samenwerking met en betrokkenheid van andere productgroepen. Feit is dat de gerbera graag het fleurige symbool van dit initiatief wil zijn, maar dat hoeft betrokkenheid van andere gewasgroepen zeker niet in de weg te staan.”
Een ‘trofee’ hebben de telers al in de wacht gesleept. Op de dag van de leerkracht maakt de organisatie tevens ‘de liefste meester of juf van Nederland’ bekend. De bos bloemen voor de winnaar is een prachtig gerberaboeket. Die verkiezing brengt bloemen, planten én de dag van de leerkracht nadrukkelijk in de huiskamer. “Dat is voor geschreven pers en cameraploegen het ideale mediamoment. Een veelbekeken programma als Hart van Nederland besteedt hier al meerdere jaren veel aandacht aan. Ze vinden dat een mooie, zachte actie voor een belangrijke doelgroep die meer waardering zeker verdient”, zo vat Van den Berg samen.

Internationaal

De stichting ‘Een 10 voor de juf’ biedt ruimte om het initiatief op soortgelijke wijze uit te rollen naar andere sectoren zoals de gezondheidszorg. “Qua opzet is het mogelijk, maar persoonlijk heeft het mijn voorkeur om te focussen op het onderwijs, want daar hebben we nog het nodige te winnen.”
Verbreding staat voor dit jaar wel op het programma, de eerste contacten zijn er om het initiatief de grens over te brengen naar België. “Voordeel is dat we het bestaande promotiemateriaal kunnen inzetten. Ook daar spitsen de activiteiten zich toe op 5 oktober, want dat is International World Teachers Day”, stelt de coördinator. Koolhaas vult aan dat dit voor de gerberatelers een welkome aanvulling is. “Die markt is dichtbij, België telt weinig gerberatelers, bovendien zijn die aangesloten bij Coloured by Gerbera. Het komt er wederom op neer dat iedereen in de sector zijn bijdrage moet leveren. Dan wordt deze dag een warm evenement voor het onderwijs en commercieel en promotioneel interessant voor de sierteelt.”

Samenvatting

Telers en veredelaars van Coloured by Gerbera zijn actief betrokken bij de sierteeltactie in het kader van de dag van de leerkracht. Dit initiatief – Een 10 voor de juf – is toe aan de vijfde editie en de belangstelling binnen de sector en bij het grote publiek groeit nog steeds. De gerbera heeft de ambitie om het symbool te zijn van het initiatief, maar samenwerking en betrokkenheid van de totale sierteeltsector wordt gezien als voorwaarde om er een breed gedragen promotieplatform voor de sierteelt van te maken.

Tekst: Roger Abbenhuijs. Foto: Studio G.J. Vlekke.

Gerelateerd