Voldoende zuurstof in het wortelmilieu is een voorwaarde voor een sterk en gezond gewas. Meer zuurstof maakt het gewas sterker en leidt tot hogere producties. Dat is de ervaring van Van der Voort Tomaten in Vierpolders. Het bedrijf gebruikt een waterbehandelingssysteem dat het zuurstofniveau in de mat permanent optimaal houdt.

Het bedrijf produceert op 8 ha minipruim- en cocktailtomaten. Op 3 van de 8 ha is belichting aangelegd. Het bedrijf aan de Tuindersweg is de tweede vestiging, de hoofdvestiging van de bij Prominent aangesloten onderneming staat in ‘s-Gravenzande.
Enkele jaren geleden kocht Van der Voort het bedrijf in Vierpolders aan. De waterbassins daar werden al belucht met het Oxybull waterbehandelingssysteem van fabrikant Agrona. “Het hoorde bij de bedrijfsinrichting en wij bleven het gebruiken”, vertelt Joost van der Voort. “Pas toen het systeem een keer uitviel, zagen wij het verschil. De toevoer van voldoende zuurstof naar de wortels stokte, het gewas werd minder vitaal, de koppen zagen er niet fris meer uit.”

Meer groei, hogere producties

Het systeem maakt gebruik van platen die in het bassin liggen. Een pomp zorgt ervoor dat lucht door een doek met talloze kleine membranen wordt geperst. Zo voegt het miljoenen minuscule luchtbelletjes toe aan het water. Het systeem is geen grote investering, maar heeft volgens Van der Voort een goed effect. “De storing maakte duidelijk wat de toegevoegde waarde is. We hadden drie units in gebruik, recent hebben wij in een vierde unit geïnvesteerd en zijn we ook de metingen gaan gebruiken.”
Directeur Nadir Laaguili van de fabrikant legt het belang van voldoende zuurstof uit. “Onderzoek heeft aangetoond dat meer zuurstof in het wortelmilieu voor meer groei en hogere producties zorgt. Een tekort bij de wortels leidt altijd en onvermijdelijk tot een beperking van de groei.”

Oppepper voor micro-organismen

Een gehalte van tien milligram per liter is overigens het maximum. Daarboven heeft extra zuurstof voor de plant geen nut, want het gewas weet niets te beginnen met een overaanbod. Ook het water kan een groter volume zuurstof niet vasthouden. Vandaar die bovengrens van tien milligram per liter.
Een hoger niveau leidt volgens Laaguili ook tot een betere opname van nutriënten. Zuurstof is essentieel voor gunstige, aërobe bacteriën. “Als de teler vanuit de dagvoorraad extra zuurstof de kas in stuurt, ziet hij de gevolgen in het gewas terug. De plant kan zich beter voeden waardoor het gewas aan vitaliteit wint en beter groeit. Ook de nuttige micro-organismen in het medium krijgen een oppepper. Het bodemvoedselweb wordt dus sterker. En dat zie je weer terug in onder meer een grotere plantweerbaarheid.”

Steeds natuurlijker telen

Van der Voort gebruikt het waterbehandelingssysteem in combinatie met AG-Stim van Agrona. Het voedt en activeert de aanwezige nuttige bacteriën, waardoor de opname van nutriënten wordt versneld. Een bijwerking van dit product is dat organische materialen worden afgebroken en omgezet in anorganisch materiaal, waardoor de leidingen schoon blijven. Laaguili: “Het volume is verwaarloosbaar, maar niettemin: het anorganisch materiaal is voeding voor de plant en het wordt mooi in de kringloop opgenomen.”
De teler: “Een behandeling met chloor of waterstofperoxide is niet meer nodig. En dat is precies wat wij willen: steeds natuurlijker telen, steeds minder chemie. In het verleden werkten wij met ECA-water, oftewel elektrochemisch actief water. Maar ook dat paste niet meer in een zo natuurlijk mogelijke teelt. Daar zijn we dus mee gestopt. En chloor of waterstofperoxide staat ook haaks op een duurzame en natuurlijke teelt, want je doodt het bodemvoedselweb.”

Pover aanbod

Omdat AG-Stim de nutriëntenopname versnelt, kan de teler de EC hoger instellen, met gunstige gevolgen voor groei, vitaliteit en productie.
Het middel past in een tuinbouw die naar meer kwaliteit zoekt, zegt Laaguili. “Tegenwoordig ontvangt de plant nog slechts de belangrijke elementen stikstof, fosfaat, kali en calcium, en nog enkele spoorelementen. Dat is een heel pover aanbod. Dat zie je terug: als het gaat om de inhoudsstoffen en de voedingswaarde is de huidige, conventioneel geteelde tomaat minder gezond dan de biologische tomaat.”
Het middel bevat volgens de leverancier 47 belangrijke minerale grondstoffen, waaronder essentiële aminozuren. Dat het product de plant versterkt en de kwaliteit verbetert, bleek op de Westlandse vestiging. Daar werd de gift even gestopt. Van der Voort: “Vrijwel meteen kwamen er reacties uit de markt: ‘Jullie tomaten smaken opeens minder goed. Hebben jullie iets veranderd in de teelt?’”

Meetgegevens controle

De leverancier garandeert een optimaal zuurstofniveau, dus van 10 milligram per liter, als het waterbehandelingssysteem elke dag tenminste twaalf uur draait. Het systeem kan worden aangesloten op de klimaatcomputer. Om de vijf minuten wordt dan het zuurstofgehalte gemeten, zowel in de dagvoorraad als bij de druppelleidingen.
De meetgegevens komen in een grafiek te staan en in een oogopslag kan de teler zien of alles nog goed gaat. Van der Voort: “Het meten zorgt dus voor een controle op het systeem. Als de metingen aangeven dat er onvoldoende zuurstof is, zit er blijkbaar in het systeem iets niet goed. Dan kun je de fout gaan herstellen. Er kan bijvoorbeeld ergens een verstopping zijn, zodat je de leidingen door moet gaan spoelen.”

Het vuil in de filters

Volgens beide informanten is de kans op een storing echter niet groot. Want dankzij het rondpompen van miljoenen luchtbelletjes in de wateropslag worden vuildeeltjes afgebroken, waardoor deze niet in de leidingen kunnen neerslaan. “Dat werkt perfect”, aldus de teler. “Wij hoeven de silo’s daardoor niet meer schoon te maken.”
Hij is niet de enige gebruiker van het Oxybull-systeem. In Nederland is het op een veertigtal bedrijven geïnstalleerd, waaronder bij collega-bedrijven binnen Prominent, 4Evergreen en Red Star Trading. Daarnaast zijn er telers in Spanje en Canada, landen waar het bedrijf ook een vestiging heeft, die het systeem gebruiken. Daaronder de grote tomatenproducenten NatureFresh en Mucci in Canada en Cualin Quality in Spanje.

Samenvatting

Voldoende zuurstof in het wortelmilieu is onontbeerlijk voor een goede groei en hoge producties van het gewas. Een waterbehandelingssysteem brengt miljoenen luchtbelletjes in de watervoorraad. Dat zorgt voor een zuurstofgehalte van 10 milligram per liter, precies op de grens van verzadiging. Van der Voort Tomaten heeft goede ervaringen met dit systeem. De onderneming gebruikt het in combinatie met een middel, dat onder meer zorgt dat de leidingen schoon blijven.

Tekst en foto’s: Jos Bezemer.

Gerelateerd