Agrona uit Berkel en Rodenrijs presenteert het ABR System. Dit waterfiltratiesysteem is een nieuwe, verfijnde strategie om de vitaliteit van het gewas te verbeteren. Het filtratiesysteem optimaliseert het zuurstofgehalte. Hierdoor blijven de druppelleidingen schoon en is het gebruik van chloor of waterstofperoxide overbodig.

Ondanks de vele voordelen van substraatteelt krijgen ook gewassen in deze teelten te maken met problemen, zoals wortelziektes. Het zijn de belangrijkste oorzaken voor opbrengstverlies. Als mogelijke oplossing wordt vaak gekozen voor volledige bestrijding van alles wat zich in de bodem bevindt. Het grote nadeel daarvan is dat ook gezonde organismen worden meegenomen. Een gezonde bodem is echter de basis voor een goede productie. Gezonde microbiologie moet daarom de ruimte krijgen, ook in de substraatteelt. De waarde van water mag daarbij niet worden onderschat. Goede waterkwaliteit helpt het evenwicht in de microbiologie in stand te houden en de besmettelijke ziekten te bestrijden.

MEER INFO: AGRONA, STAND 336.

Gerelateerd