De tulpenbroeierij moet in de toekomst voldoen aan de wetgeving van een nagenoeg nullozing voor stikstof in 2027 en 95% verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen in het lozingswater in 2018.

Bedrijven die recirculeren hebben een grote variatie aan ontsmettingsapparatuur staan, voorfiltratie is vereist gezien het vuile drainwater. Voor puntontsmetting werken UV en ozon uitstekend, voor systeemwerking zijn producten als waterstofperoxide, perazijnzuur en zuiver chloorunit goede mogelijkheden.

Voorfiltratie met een doekfilter is een goede oplossing om deeltjes groter dan 20 µm te verwijderen. Hierbij ontstaat geen terugspoelwater en de vaste stof kan worden gecomposteerd. Een SAF-filter kan automatisch terugspoelen met geringe hoeveelheden water. Fenolen zijn stoffen die de tulpenbol produceert en die schade geven tijdens de broei. De stoffen blijken gemakkelijk te oxideren te zijn (met ozon, UV/H2O2).

Zuivering van lozingswater is iets anders dan ontsmetten. Onduidelijk is nog hoeveel middelen in het water aanwezig zijn. Tijdens de trek wordt weinig gebruikt, maar hechting van middelen aan grond en bol bij de teelt van de bollen is goed mogelijk.

Tekst en foto: Wageningen UR.