De kop is eraf, het nieuwe jaar is begonnen. Voornemens zijn gemaakt en goede wensen uitgewisseld. Daarmee komt een einde aan de traditionele weken van jaaroverzichten, terugblikken en lijstjes. Maar waar de culturele, sportieve, culinaire en politieke overzichten weer blanco zijn, houden de bestaande lijstjes van de glastuinbouw hun actualiteit. Sterker nog: de in de afgelopen jaren opgebouwde overzichten – vooral met betrekking tot water – liggen momenteel nadrukkelijk onder een vergrootglas.

De meest besproken lijst in 2017 was zonder twijfel de BZG-lijst. Welke zuiveringsinstallaties voldoen aan de gestelde richtlijnen in het kader van de waterzuiveringswetgeving, die sinds 1 januari van dit jaar officieel van kracht is? De lijst werd zelfs in de afgelopen weken nog uitgebreid met nieuwe installaties.

Zuiveringstechnieken

Drie jaar geleden publiceerde Onder Glas al het eerste artikel over het onderzoek van Wageningen University & Research naar de resultaten van drie nieuwe zuiveringstechnieken. Vanaf dat moment zijn de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Niet alleen van de verschillende installaties waaruit telers op basis van kosten, bedrijfsgrootte en teeltwijze een weloverwogen keuze kunnen maken, maar ook van de andere richtingen die ondernemers kunnen kiezen om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen.

Grote verschillen

Ook dat werd immers een, weliswaar bescheiden, lijstje; collectieve zuivering, erkenning als nullozer of mobiele zuivering zijn de andere drie mogelijkheden. Actueel is het lijstje van maatregelen voor nullozing. Minutieus alle waterstromen in kaart brengen, labelen en indien nodig afdoppen is fase 1. Een artikel in het themanummer Watermanagement van Onder Glas toont deze maand echter aan dat er vervolgens grote verschillen kunnen ontstaan over de acceptatie van de gerealiseerde aanpassingen door het bevoegd gezag. Voor telers is het zaak de eigen administratie en documentatie op orde te hebben, als bewijs van de geleverde inspanningen. De verschillen in aanpak van waterschappen, hoogheemraadschappen en andere controlerende instanties zijn wellicht inzichtelijk te maken middels een lijstje, want het ene waterschap is het andere niet, zo blijkt.

Tekst: Roger Abbenhuijs.

Gerelateerd