Eind vorig jaar liet Tom Zwinkels van tomatenbedrijf Bryte als pilot op eenderde deel van het bassin van locatie Greencamp in Maasland zonnepanelen leggen. Drijvende zonnepanelen dus, bedoeld om het bedrijf van groene bedrijfsstroom te voorzien. Inmiddels is SDE-subsidie aangevraagd voor veel meer zonnestroom. “De intentie is om alle bassins vol te leggen met zonnepanelen. Daarnaast investeren we ook in aardwarmte en LED-belichting. Want we zullen toch minder afhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen.”

Het hangt dus van de toekenning van de subsidies af of de zonnepanelen er daadwerkelijk komen en hoeveel precies. “De SDE is natuurlijk een operationele subsidie. Als de SDE beschikt is kunnen we mogelijk ook nog een investeringssubsidie aanvragen bij de provincie; als die ook goedgekeurd wordt gaan we bepalen hoeveel panelen we precies gaan bestellen en op welke bassins we die gaan leggen. De intentie is er om alle bassins te bedekken met zonnepanelen.”

Groene bedrijfsstroom

Zwinkels ziet de zonnepanelen vooral als een duurzame investering in het eigen stroomverbruik. “Het is maar net hoe de stroomprijs gaat reageren: of die boven, op of onder nul wordt. Maar we kunnen er ieder geval ons eigen verbruik aan bedrijfsstroom duurzaam mee opwekken. Niet de belichting, maar wel de bedrijfsstroom buiten de belichtingsmaanden om. Of dat economisch slim is in deze tijd, is de vraag. Daarom vragen we onder andere ook die subsidies aan.”
De stroomprijzen zijn in de zomer meestal laag of zelfs negatief. Door de zonnepanelen is echter minder stroom nodig van de WKK’s, wat duur gas bespaart. “Het totaal aantal draaiuren zal door de zonnepanelen minder worden. Voor de CO2 doen we dat nog wel, als dat economisch rendabel is tenminste. Daarnaast beschikken we ook over externe CO2 aansluitingen. De WKK’s kunnen ook in de weekenden langer stilstaan. De uren dat de WKK wel draait zijn wel interessanter dan voorheen.”

Waterstof nog toekomstmuziek

Als de stroomprijs negatief is, en dat schijnt steeds vroeger in het jaar voor te komen, zou je in theorie betaald worden om stroom te gebruiken? “Klopt, dan heb je geen zonnepanelen nodig. Je zou de panelen op een gegeven moment kunnen afschakelen, dan zet je gewoon de omvormer uit. Dan doen de zonnepanelen het niet.”
Voor de toekomst ziet de teler zeker ook andere mogelijkheden. Zo is hij al aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zelf waterstof te genereren. De vraag is alleen waarvoor je die dan gaat inzetten. “Ik kan nog geen waterstof voor mijn WKK’s gebruiken, maar ik weet wel dat er proeven mee gaande zijn. Maar dan heb ik eerst een WKK nodig die voor 100 procent op waterstof kan draaien, en moet je ook voldoende waterstof hebben. Of er door de huidige gasprijs waterstof gaat komen is nog onduidelijk.”
Een alternatief is dat je een waterstofauto koopt of waterstof ter beschikking stelt aan personeel dat dan op het bedrijf kan tanken. “Daar denken we wel over na. Maar in hoeverre dit uit praktisch oogpunt gezien mag, vanuit de gemeente of overheid is ook nog onduidelijk.”

Aardwarmte en LED-belichting

Gaan jullie dit jaar nog op andere manieren verduurzamen of het teeltplan of de belichting aanpassen? “Of we dit jaar gaan belichten durf ik nog niet te zeggen, maar ik denk eerder van niet. Als ik de huidige prijzen zie is dat mijn inschatting. Maar als er een klant is die de prijs wil betalen die ik nodig heb, ja dan kan het weer anders zijn. Daar hoort dan wel een contract bij. Maar elke teler weet dat je niet kunt belichten voor deze energieprijzen.”
Tot slot: “We zijn wel druk bezig met een aardwarmteaansluiting: die is in de komende maanden gereed, naast een OCAP-aansluiting, LED-belichting et cetera. We blijven investeren in verduurzaming, want we zullen toch bewuster om moeten gaan met de huidige middelen en meer gebruik gaan maken van alternatieve duurzame bronnen om uiteindelijk minder afhankelijk van fossiele energie te worden.”

Tekst en beeld: Mario Bentvelsen