Een telersvereniging kun je Sunsation Sunflower niet noemen. De leden, bestaande uit veredelingsbedrijf Evanthia en vijftien telers van de specifieke potzonnebloem, spreken zelf van een collectief. Amper drie jaar na oprichting stellen Nico Grootendorst en potplantenteler Sjaak Buijs vast dat er al veel is bereikt en dat het nog beter kan: “Het product is onderscheidend en gewild, we moeten het vooral op de juiste plaats zien te krijgen.”

Kort na Moederdag heeft bloeiende plantenkweker Sjaak Buijs uit De Lier weer heel wat vakken te vullen. Niet in de laatste plaats met Sunsation Sunflower potzonnebloemen, die zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld tot een gewild voorjaars- en zomerproduct onder consumenten in binnen- en buitenland.
Nico Grotendorst had al vroeg in de gaten dat zijn potplant een topper kon worden. Het assortiment, dat inmiddels vijf rassen omvat, valt op door een compacte groeiwijze, fraaie bloemvorm, intense kleur en lange bloeiduur. De rassen onderscheiden zich bovendien door een opvallend uniforme groei en ontwikkeling, waardoor partijen in korte tijd zijn te rapen en afdelingen sneller vrijkomen voor een volgende teelt. Dat laatste kenmerk spreekt vooral telers erg aan. Het kostte de oprichter van het nog jonge Evanthia dan ook weinig moeite om de unieke variëteit aan de man te brengen.

Van veredelaar naar ketenspeler

Grootendorst richtte zijn bedrijf op in 2013, na een carrière in het veredelings- en vermeerderingsvak bij achtereenvolgens Leen de Mos, Sahin, Combifleur (als oprichter/eigenaar) en Combinations (als medevennoot). In 2013 besloot hij om weer volledig op eigen benen te gaan staan en zich toe te leggen op de veredeling van uit zaad vermeerderde siergewassen. Hij nam de veredelingskraam van Combinations over en begon in Monster aan een nieuw hoofdstuk.
“Bij Combifleur ontstond bij mij al de drijfveer om een ketenspeler te zijn”, licht de ondernemer toe. “Voor een veredelingsbedrijf heeft genetica natuurlijk de hoogste prioriteit. Dat wil je in eigen hand houden en voortdurend blijven verbeteren. Sunsation is daarvan een mooi voorbeeld. Je kunt een mooi product naar mijn stellige overtuiging verder brengen door samen te werken met partners in de productie- en afzetkolom. Als je dat samen goed aanpakt, kun je grotere volumes verkopen voor een betere prijs. Met die boodschap ben ik ruim twee jaar geleden langsgegaan bij enkele telers.”

Bescheiden start

“Ik zag het wel zitten om de handen ineen te slaan en de planten op professionelere wijze in de markt te zetten”, zegt Buijs. “Het product is er onderscheidend genoeg voor en als iedereen mee wilde doen, zou het organisatorisch en financieel te overzien moeten zijn. Nico was zelf ook bereid om substantieel bij te dragen. Dat heeft ongetwijfeld geholpen om de neuzen in één richting te krijgen en plannen te smeden.”
De vijftien Nederlandse telers die de potplant in hun assortiment hebben, bleken bereid om de handen ineen te slaan. Buijs zit de club voor. Om praktische redenen werd de groothandel nog niet rechtstreeks bij het collectief betrokken. Grootendorst: “Het leek ons beter om te beginnen bij het begin: het monitoren van de markt, het optuigen van de marketing en het opzetten en bewaken van een kwaliteitsstandaard. Daarvoor zijn drie commissies gevormd, die worden bemand door telers en teeltmanagers van de deelnemende bedrijven. We vonden het ook wenselijk om een professionele marketingpartner te betrekken bij de strategieontwikkeling en uitvoering. Dat is Florpartners geworden.”

Stabiliteit en leveringsgaranties

Een van de eerste taken van het collectief was stabiliteit brengen in de productkwaliteit. “Kopers en consumenten zijn best bereid om iets meer te betalen voor een superieur product”, licht voorzitter Buijs toe. “Daar moet je dan wel bepaalde zekerheden tegenover stellen, zoals leveringszekerheid en kwaliteitsgaranties.”
De kwaliteitscommissie heeft een standaard gedefinieerd voor kwaliteitskenmerken en uniformiteit. Iedere plant die onder het label wordt verkocht, moet daaraan voldoen. Zo is verankerd dat het label altijd ruim boven het gemiddelde aanbod uitsteekt. Planten van mindere kwaliteit komen anoniem op de markt.
Hoewel de telers binnen het collectief nog steeds verantwoordelijk zijn voor hun eigen afzet, weten zij elkaar nu sneller te vinden wanneer er een tijdelijk tekort of overschot dreigt. “Soms wil een koper wat meer afnemen dan hij eerst had aangegeven, soms is dat wat minder. Het gebeurt af en toe ook dat een partij door de weersomstandigheden wat vroeger of later is dan gepland”, zegt de teler. “Om geen nee te hoeven verkopen en de vraag zo volledig mogelijk in te vullen, helpen we elkaar wanneer het kan. Voorheen gebeurde dat in veel mindere mate.”

Marketing

Het budget om de marketingactiviteiten en de inbreng van externe expertise te financieren, wordt bijeengebracht via individuele afdrachten door de leden: een halve cent per verkocht zaadje door Evanthia en een cent per verkochte plant door de telers. Op basis van de afgezette volumes in de afgelopen jaren (6-7 miljoen stuks) betekent dit pakweg een ton per jaar.
Daarmee is inmiddels veel gerealiseerd, stelt Grootendorst vast. Naast de kleurrijke website en een eigen Facebook-pagina wordt er flink aan de weg getimmerd met persinformatie en beeldmateriaal, waarmee het product aandacht heeft gekregen in tal van consumentenbladen en televisieprogramma’s. “Ik had niet gedacht dat ons product zo in de belangstelling van de media zou komen te staan”, merkt de veredelingsman op. “We hebben daarvoor overigens een gespecialiseerd bureau in de arm genomen, dat heel veel ervaring heeft met public relations in de sierteelt. Zelf zouden we dat nooit voor elkaar hebben gekregen. Zij stellen speciale persmappen samen met achtergrondinformatie, persberichten en fotomateriaal en daar wordt grif gebruik van gemaakt.”


Op de kist

Zittend of staand op een paar oude veilingkisten geeft een prominent persoon van binnen of buiten de glastuinbouw zijn of haar visie op actuele ontwikkelingen. Het geboden podium wordt tevens benut voor een blik op de toekomst. In ‘Op de kist’ deze maand Sjaak Buijs en Nico Grootendorst van zonnebloemencollectief Sunsation Sunflower.


Verrassende reacties

Op de Libelle Zomerweek is het collectief al enkele jaren present. Volgens Buijs verbazen de telers zich soms over de reacties van consumenten. “We hadden uiteraard een flink aantal planten in onze stand en veel consumenten konden niet geloven dat ze echt waren. Ze waren bijna te mooi om waar te zijn. We hebben er heel wat voor een mooie prijs kunnen verkopen. Vooral de planten waar een steker met een bij erop naast stond, vlogen over de toonbank.”
De reacties op de gele pot die het collectief dit jaar introduceerde, waren eveneens boven verwachting. “Een aantal collega’s vond het een verschrikkelijke kleur”, vervolgt de teler. “Zelf was ik niet zo enthousiast over de kwaliteit van sommige planten, maar de consumenten hadden daar niet eens oog voor. Ze vonden dat potje zo leuk, dat de plant er bij wijze van spreken nauwelijks toe deed.”

Telers in buitenland activeren

De heren zeggen in de afgelopen twee jaar veel wijzer te zijn geworden. Zowel van elkaar als door de nauwe samenwerking met het marketing adviesbureau en het directe contact met consumenten op beurzen en evenementen. “We leren van elkaar en met elkaar. Dat brengt ons stap voor stap verder. De volgende stap die we willen zetten is nauwer samenwerken met het handelskanaal”, vertelt de voorzitter. “Zowel met de binnenlandse en exporterende groothandel als met hun afnemers. Wij denken dat de volumes nog een heel stuk omhoog kunnen door gezamenlijk acties en activiteiten te plannen. Wij zouden ook graag meer willen weten over de precieze verkooppunten in binnen- en buitenland. Dan kunnen we media en consumenten die ons benaderen veel beter doorverwijzen.”
Grootendorst wil daarnaast buitenlandse telers activeren. “Via de zaadprijs betalen ze nu al mee aan de marketinginspanningen. Ook in het buitenland groeit de vraag van producenten en consumenten, maar de promotiekit die we voor telers hebben ontwikkeld, wordt eigenlijk alleen hier goed benut. Dat zou nog duidelijk beter kunnen.”
Volgens Buijs hoeft productie over de grens geen probleem te zijn. “We kunnen nog elk jaar grotere volumes kwijt voor een prima prijs. Uit de vragen en reacties die wij ontvangen blijkt ook dat ons assortiment lang niet overal verkrijgbaar is. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel voor ons, voor onze klanten én voor onze buitenlandse collega’s.”

Samenvatting

Sunsation Sunflower timmert nu twee jaar aan de weg om het gelijknamige assortiment potzonnebloemen op professionelere wijze in de markt te zetten. De vijftien telers en veredelaar die het collectief vormen hebben een kwaliteitsstandaard ontwikkeld, verzamelen marktinformatie en investeren in marketing en promotieactiviteiten met hulp van gespecialiseerde bureaus. Nauwere samenwerking met het handelskanaal is de volgende stap.

Tekst: Jan van Staalduinen, Beeld: Studio G.J. Vlekke

Gerelateerd