Nu de glastuinbouw vanwege de torenhoge gasprijzen in zwaar weer terecht is gekomen, is het de vraag wat de sector van politiek Den Haag kan verwachten. Het Westlandse VVD-Kamerlid Peter Valstar probeert de tuinbouw beter op de radar te krijgen. “Op korte termijn is steun nodig, als we willen voorkomen dat volgende winter de helft van de kassen leeg ligt”.

De situatie in de glastuinbouw was onlangs geagendeerd in wat Tweede Kamerlid Peter Valstar een ‘veegdebatje’ noemt: Als laatste onderwerp op een lange agenda. Het geeft aan dat de sector in politiek Den Haag nauwelijks in beeld is. Valstar zorgde ervoor dat het een apart debat werd over tuinbouw en biotechnologie.
Inmiddels heeft hij samen met collega’s Derk Boswijk (CDA), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Caroline van der Plas (BBB) drie moties ter ondersteuning van de tuinbouw succesvol weten in te brengen. Het gaat hierin om maatregelen die de energietransitie moeten stimuleren en verduurzaming niet in de weg staan. Ook is aangedrongen om op korte termijn te komen tot een gezamenlijke crisisaanpak, waaraan de minister nu gehoor geeft.

Wat hebben ondernemers aan die aangenomen moties?

“Voor een deel draait het om meer ruimte voor de energietransitie, zoals het stimuleren van CO2-hergebruik uit de industrie en fiscale ruimte bieden om te kunnen verduurzamen. Ik heb niet de illusie dat de tuinbouw volledig van het gas afgaat, maar we moeten de transitie wel makkelijker maken. Voor de korte termijn is het belangrijk dat er een crisisplan komt en dat de meest schrijnende gevallen geholpen worden. Voor de langere termijn moeten we zorgen dat tuinbouwgebieden een soort eigen energiekringloop hebben, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van externe energiebronnen. Want de gasleveranties zullen de komende jaren niet goedkoper worden.”

Wat verwacht u van een crisisaanpak op korte termijn?

“Met onze moties hebben we een duwtje gegeven, eind vorige week heeft Glastuinbouw Nederland de urgentie van de situatie extra benadrukt bij de ministers Henk Staghouwer en Rob Jetten. Vanuit de Kamer blijf ik continu duwen zodat het kabinet de 40 procent van de ondernemers, die binnen een halfjaar in liquiditeitsproblemen zal komen, gaat helpen. Als er geen maatregelen komen om de meest schrijnende gevallen te ondersteunen, dan zullen die bedrijven omvallen. Verder is het wachten met welke oplossingen minister Staghouwer komt in april.”

Is een plafond in de gasprijs een goed idee?

“Het kan een interessante oplossing zijn. Maar of het werkbaar is weet ik niet, dat vraagt een kabinetsbrede aanpak. Alle opties moeten op tafel ter bespreking wat mij betreft. Tot en met de zomer zullen de telers het wel uitzingen, maar de volgende winter wordt spannend. Deze situatie overkomt hen, dat is geen ondernemersrisico meer.”

Is de glastuinbouw wel genoeg in beeld in Den Haag?

“Nee, het feit dat de tuinbouw wordt weggestopt in een verzameldebatje zegt veel. Ik trek me dat erg aan. Opvallend is dat ook bij het ministerie van LNV de glastuinbouw nauwelijks in beeld is. Als Westlander ben ik me heel bewust van de situatie bij glastuinbouwbedrijven en ik voel het als een verantwoordelijkheid hen te vertegenwoordigen. In de Tweede Kamer ben ik de enige uit deze regio, ik doe er veel aan om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de sector, in de Tweede Kamer en bij het kabinet. Het doel is continue awareness te kweken en druk bij het kabinet op te voeren om tot actie te komen.”

Tekst: Koen van Wijk, beeld: Thierry Schut