Een jaar geleden werd Royal Lemkes uit Bleiswijk verkozen tot winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2018. Algemeen directeur Michiel de Haan ziet het als een erkenning voor de jarenlange inzet op verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Geld verdienen is nodig, maar het gaat om veel meer. Wat heb je straks te vertellen wanneer je kleinkind vraagt: ‘Opa, wat deed jij om de milieuvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan?”

Op 9 januari jongstleden, ruim na het sluiten van deze editie van Onder Glas, werd bekend wie de Tuinbouw Ondernemersprijs 2019 heeft gewonnen. Vorig jaar viel die eer te beurt aan Royal Lemkes, dat zich toelegt op de levering van planten aan grote retailketens in Europa. De jury van de prijs beschreef het bedrijf als een toonaangevende leverancier van planten en aanverwante diensten aan grootschalige retail in Europa. ‘De mensen van Royal Lemkes ondernemen en communiceren met een groen hart en geloven dat planten bijdragen aan een beter leven, vitale business en een gezonde en groene wereld. Duurzaamheid zit in het DNA van dit 135 jaar oude familiebedrijf’, aldus het juryrapport.

De TOP vormde het tweede hoogtepunt in korte tijd, want enkele maanden daarvoor kreeg het bedrijf ook al het predicaat ‘Beste Werkgever 2017-2018’. Algemeen directeur Michiel de Haan vertelt wat de prijzenregen teweegbracht en duidt de ontwikkelingen binnen de internationale sierteeltketen.

Beloning voor inzet

“Deze periode met hoogtepunten voelde echt als een feestje”, zegt De Haan. “Daar zijn we met zijn allen oprecht blij mee. En ook trots, want dit bedrijf wordt in de eerste plaats gedragen door de mensen die er werken. Kennelijk doen we veel dingen goed en het is fijn dat anderen dat zien en waarderen. Ik zie het als een beloning voor de inzet van al mijn collega’s en als een aanmoediging om door te gaan op de weg die het bedrijf jaren geleden is ingeslagen. We hebben daar uiteraard enige ruchtbaarheid aan gegeven, richting klanten en leveranciers. Dat heeft tot leuke, warme reacties geleid. Hopelijk hebben zij het gevoel dat de keuze om met ons samen te werken een goede keuze is.”

Mens- en mileugericht

De wortels van het bedrijf liggen in de potplantenteelt, maar al lang geleden werd de koers verlegd naar de groothandel. Het bedrijf verwierf de ‘koninklijke’ status en onder leiding van directeur en grootaandeelhouder Cees van der Meij groeide de onderneming gestaag. 3,5 jaar geleden droeg Van der Meij de dagelijkse leiding over aan De Haan, die hem al enige tijd als managementconsultant en coach terzijde stond.

“Ik wist weinig van planten en nog minder van tuinbouw, maar ik had wel de nodige ervaring in het leiden van bedrijven. Onder andere als directeur van BCC, Dirk en Praxis”, vervolgt De Haan. “We hebben een goede klik en vullen elkaar mooi aan. Ik zie Cees als een uitgesproken mensgerichte ondernemer. Dat het bedrijf tot Beste Werkgever is gekozen, is vooral te danken aan de bedrijfscultuur die hij gedurende vele jaren heeft opgebouwd. Los van het feit dat ik die cultuur koester en graag blijf voeden, leg ik extra nadruk op de milieuaspecten van onze business. Niet alleen intern, maar ook in relatie tot onze leveranciers en afnemers. Wanneer je echt duurzaam wilt ondernemen moet je de footprint van de hele keten in ogenschouw nemen.”

Ongemakkelijke waarheid

Geld verdienen is voor iedere onderneming noodzakelijk, maar het gaat om veel meer, benadrukt de meervoudige prijswinnaar. “Het is een randvoorwaarde om maatschappelijk verantwoord te kunnen werken. People, Planet en Profit vormen een drie-eenheid. Wanneer die pijlers in onbalans zijn, is je verdienmodel niet toekomstbestendig.” Streven naar duurzame groei is een belangrijke missie van het bedrijf, dat gelooft dat mensen het verschil maken en dat wil bijdragen om de wereld groener en socialer te maken.

Volgens de bevlogen directeur werkt hij in een prachtige sector met – net als elke andere bedrijfstak – een ‘inconvenient truth’, een ongemakkelijke waarheid. Bloemen en planten brengen blijdschap, geluk en gezondheid, waarmee ze ons leven verrijken. Dat is dus prachtig. De ongemakkelijke waarheid is dat de huidige productie-, distributie- en verkoopmethoden meestal gepaard gaan met veel CO2-uitstoot, gebruik van enorme hoeveelheden plastic, biodiversiteitsproblematiek en verspilling.

“Aan het eind van de keten verdwijnt soms 10% van wat met zorg is gemaakt en vervoerd, onverkocht in de container. Inclusief plastic potten en potgrond”, stelt De Haan vast. “Wij spannen ons echt in om het beter doen en gaan daarvoor ook in gesprek met onze partners en met collega’s. Dat heeft al behoorlijk wat opgeleverd, maar nog lang niet genoeg. Wat heb je straks te vertellen wanneer je kleinkind vraagt: ‘Opa, wat deed jij om de milieuvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan? Dan wil je toch niet met je mond vol tanden staan?”

Initiatief voor verduurzaming

Eind 2016 nam Royal Lemkes samen met Dutch Flower Group, FleuraMetz, Waterdrinker en Royal Flora Holland het initiatief om de sierteeltsector in een hogere duurzaamheidsversnelling te krijgen.

“Het Floriculture Sustainability Initiative werkt daar sinds 2012 ook aan, maar het gaat ons niet snel genoeg”, aldus de algemeen directeur. “Het is gaaf om met concullega’s aan zo’n belangrijk thema te werken. We komen stap voor stap verder. Er ligt inmiddels een heldere visie, waarover we in gesprek zijn met telers en klanten. Op de telersbijeenkomsten die we in dit verband organiseren, merk je dat duurzaamheid en MVO leven. Er zit een versnelling in certificering en transparantie. We willen de komende jaren meerdere thema’s oppakken waarmee we als keten iets neer kunnen zetten dat impact heeft. Dat zou recht doen aan onze prachtige producten en aan de leiderschapspositie van Nederland in de sierteeltbranche.”

Internationalisering

De Haan verwacht dat die initiatieven zich ook voor een deel zullen uitstrekken tot buiten onze grenzen. De roep om local-for-local beperkt zich niet tot groenten en fruit en zowel de productie als de handel in sierteeltproducten blijft internationaliseren.

“Grote handelsbedrijven denken serieus na over regionale hubs voor verkoop, distributie en sourcing. Internationalisatie vormt ook voor telers een kans”, licht hij toe. “Wij hebben al enkele leveranciers uitgenodigd om hierin mee te denken.”

Collectieve promotie erg belangrijk

Naast internationalisering noemt de ondernemende directeur automatisering en digitalisering als een ontwikkeling die een steeds zwaarder stempel drukt op de bedrijfsprocessen binnen de keten en de wijze waarop partijen met elkaar samenwerken. Hij zegt blij te zijn met de gesprekken die tussen Blueroots en Royal FloraHolland over dit thema plaatsvinden. Zijn bedrijf speelt hier eveneens een actieve rol in.

“Collectieve promotie is een groot goed en heeft een impact die je bij versnippering van marketinggelden nooit zult krijgen.”

“De schakels in de keten raken in toenemende mate met elkaar verweven”, stelt De Haan vast. “Ik juich dat toe, want door kennis en informatie te delen kunnen we efficiënter werken en de consument beter bedienen. Producenten en handelsbedrijven hebben gedeelde belangen en weten elkaar tegenwoordig heel goed te vinden. Het is wel noodzakelijk dat de keten dezelfde taal spreekt en dat stelt hoge eisen aan de ICT. Als fysieke marktplaats heeft FloraHolland voor ons al lang geen betekenis meer. Als verbindingspunt tussen telers en handel heeft het echter zeer belangrijke strategische taken. Daartoe reken ik naast ICT en duurzaamheid ook promotie. Collectieve promotie is een groot goed en heeft een impact die je bij versnippering van marketinggelden nooit zult krijgen. Die boodschap richt ik zowel aan de handel als aan FloraHolland en de kwekers.”

Samenvatting

De consequente inzet op verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormden een belangrijk motief voor het toekennen van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2018 aan Royal Lemkes. Deze inzet beperkt zich niet tot het eigen bedrijf en richt zich ook op de leveranciers en afnemers in Europa. Samen met Royal Flora Holland en een aantal collega-bedrijven ontwikkelt het bedrijf initiatieven om de verduurzaming van de sierteeltketen te versnellen.

Tekst: Jan van Staalduinen.
Beeld: Studio G.J. Vlekke.

Gerelateerd