Tim en Stef Koene noemen zichzelf geen tuinders maar ondernemers. Wat de broers bindt is dat ze beiden in hun jeugd niet de wens hadden om het bedrijf van hun ouders in te gaan. Ze kozen andere studierichtingen, maar zijn inmiddels toch gedreven bezig om de Mandevilla-markt te veroveren. “Wij zijn nooit gepusht, maar opgegroeid met het idee dat je alles kunt worden.”

In een afdeling die mistig is van de damp uit de vernevelinginstallatie zijn medewerksters van kwekerij Beauty Plants Mandevilla stekjes aan het oppotten. Elders in de kas staan potten in strakke lijnen uitgezet, met planten in verschillende groeistadia. Het uitleveren aan de klanten is aan het eind van de zomer vrijwel voorbij, maar het stekken is in volle gang en dat vindt plaats van mei tot oktober.
Na het oppotten volgt de gewasverzorging, met name snoeien en indraaien zodat de planten niet in elkaar klimmen. Ook knippen de telers de vroege bloemen weg, want de van oorsprong Zuid-Amerikaanse klimheesters bloeien vrijwel meteen en blijven dat doen. Daarom zijn ze voor de consument erg aantrekkelijk als terras- en balkonplant.
Tim toont een aantal experimentele vormen waarin hij de klimplant wil laten groeien om zo tot nieuwe marktintroducties te komen. “Om een boog, een rek, een toren of piramide. Wij noemen het onze kunstwerkjes”, vertelt Tim (32). Hij is de oudste van de broers en stuurt als operationeel manager de teelt en personeelsplanning aan. Stef (24) is anderhalf jaar geleden toegetreden tot het ouderlijk bedrijf als verantwoordelijke voor verkoop en marketing. Samen met hun vader Nol telen ze op 7 ha verdeeld over vier locaties in Maasland naast Mandevilla ook Camellia en Anigozanthos.

Inspirerende omgeving

De broers ambieerden aanvankelijk geen loopbaan in de tuinbouw maar kozen andere wegen. Nu ze eenmaal glastuinbouwondernemer zijn geworden blijven ze graag eigenzinnige keuzes maken, zoals ze het zelf noemen.
Stef vertelt over de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl die hij momenteel ter hand neemt: “Ik wil een uitstraling neerzetten van een bedrijf dat leuk is om voor te werken, dat eigenzinnig is en weg blijft van het stoffige imago van de tuinbouw. We willen graag iets anders bieden dan een plek waar alles hetzelfde is, met grijze betonpaden en palen en waar veel werkzaamheden eentonig zijn.”
Hun bedrijf moet een inspirerende omgeving worden, waar studenten en scholieren liever werken dan in de supermarkt, vindt hij. “Voor ons is werken met studenten ook leuker dan met uitzendkrachten die hier niet bewust voor kiezen.”
Graag zouden de ondernemers ooit hun bedrijf optimaliseren, door enkele van de aangrenzende kavels samen te voegen en hierop een nieuwe kas te bouwen. Tim: “Het voordeel is dat dan alle pootafstanden hetzelfde zijn, wat meer mogelijkheden geeft in automatisering. Dan wordt het ook weer aantrekkelijker om hier te werken, omdat er meer gevarieerd werk overblijft.”

Studiekeuzes

De jongemannen groeiden heel close op met het ouderlijk bedrijf, waar aanvankelijk paprika’s geteeld werden. Terwijl moeder achter de sorteermachine stond, vermaakten de kinderen zich in de box in de schuur. Tim zag de drukte van een tuinbouwbedrijf aanvankelijk niet zitten, zijn hart ging uit naar de architectuur. Na het HBO moest hij een programma doorlopen voor toelating tot een universitaire studie. Hij werkte tussendoor in de tuin en merkte dat hij het toch leuk ging vinden.
“We teelden inmiddels Camellia en Anigozanthos en ik zag dat ik mijn creativiteit wel kwijt kon, onder meer in het ontwerpen van een speciaal potje voor de Anigozanthos. Dat was een leuk, eerste projectje voor mij.”
Stef koos voor een HBO-studie commerciële economie. “Van jongs af aan ben ik wel een onderhandelaar, een verkoper. In mijn opleiding kwam ook marketing om de hoek kijken: hoe kun je producten positioneren in de markt.”
Toen de onderneming twee jaar geleden een vacature had voor een salesmanager, besloot Stef, inmiddels afgestudeerd, de stap zelf te zetten. “Tim kreeg het erg druk en ik had de drang om te gaan ondernemen. Ik heb toen de stap gezet om te onderzoeken of het bedrijf interessant voor mij is. Daar ben ik nog mee bezig. Voordat ik medefirmant word, wil ik zeker van mijn keuze zijn.”

Breed assortiment

In 2016 kwam Tim met het idee om het assortiment te verbreden met de Mandevilla, wat een mooi voorjaarsproduct is en op de markt komt als de prijzen het beste zijn. Zoiets was toen nieuw voor hun bedrijf, inmiddels willen de broers juist in deze teelt verder uitbreiden. Stef: “We vinden het een leuke teelt met een goed rendement. Het is een toekomstbestendig product, omdat het qua gewasbescherming past binnen de scherpe milieueisen van de handel.”
Ze hebben de ambitie om de belangrijkste Nederlandse telers van dit product te worden, door in te zetten op een breed assortiment en de nodige noviteiten. “Wij zijn gespecialiseerd in de collectie ‘Sundaville’. Doordat de klimheester van maart tot de eerste vorst voortdurend bloeit is het een dankbaar product voor de consument”, vertelt Stef. Via hun klanten komen de planten vooral in Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Scandinavië terecht.
Verder verkopen ze de plant ook direct aan de consument via hun webshop en verzenden de bestellingen naar diverse Europese landen. Het is een succes, afgelopen jaar verdubbelde de online afzet.

Overnameproces

De broers hebben geen groene opleiding maar zien dat niet als gemis. Teelttechnische kennis is makkelijk in te kopen of bij te leren via cursussen en adviseurs lopen er genoeg rond, stellen ze. “Dit zijn geen teelten op het scherpst van de snede, zoals paprika of tomaat. Daar moeten alle parameters optimaal staan, wil je de meeste kilo’s tegen een optimale kostprijs halen”, zegt Tim. Naast extern teeltadvies is er natuurlijk ook nog de ervaring van vader Nol (59) die de teelt van de Camellia en Anigozanthos verzorgt en verantwoordelijk is voor materiaalinkoop, financiële zaken en certificeringen.
De broers en hun vader zien de bedrijfsovername als een traject van tien jaar. Ondertussen kan het bedrijf hard groeien. Ze zoeken daarom ook nieuwe medewerkers die een deel van de operationele leiding kunnen overnemen.
Tim en Stef zijn overigens lovend over zijn mindset en opstelling in het overnameproces. Tim: “Toen ik in het bedrijf stapte, zette hij daar serieus op in en liet mijn aandeel meteen hard groeien. Dat is beter dan hier pas na tien jaar over te beginnen. Dan is het bedrijf wellicht te groot om over te kunnen nemen.” Stef vult aan: “Hij zegt altijd, ‘je moet maar zeggen als ik in de weg loop’. Hij laat ons juist proeven aan het ondernemerschap en geeft alle ruimte om te groeien.”

Tekst: Koen van Wijk