Op 12 augustus werd in de vroege ochtend voor het eerst heet water naar boven gepompt uit de eerste put van aardwarmteproject Vierpolders. Een spannend moment, omdat hieruit blijkt wat de verwachte putopbrengst wordt. “We zijn er blij mee”, aldus woordvoerder Paul Grootscholten.

De gemeten temperatuur van het hete water, dat van 2.300 meter diepte wordt opgepompt, bleek 82 graden Celsius, het debiet kwam uit op 300 m³ per uur. “We zijn er blij mee. We hadden een temperatuur verwacht van 80 graden Celsius. De opbrengst is lager dan we verwachtten, maar we hadden een beperking met onze elektra, waardoor we nog niet op 100 procent konden draaien. We verwachten een opbrengst van 370 m³ per uur”, aldus Grootscholten. Met het hete water werd ook aardgas opgepompt, dat tijdens de well-test werd afgefakkeld. Later zal het gas in een ketel worden opgevangen en worden ingezet voor verwarming.

Injectietest

Het opgepompte water van de well-test is opgevangen in een voor dit doel aangelegd bassin van 6.000 m³. Op 15 augustus – als de vaste delen zijn bezonken – wordt hiermee een injectietest gedaan. “Daarna weten we hoe het reservoir reageert. Als dit ook positief verloopt, gaan we de injectieput boren. Dan verplaatsen we de toren zeven meter en gaan we a.s. dinsdag verder met boren. De eerste put kostte bijna 40 dagen om te boren, de tweede put hopen we iets sneller af te ronden omdat we nu preciezer weten wat we onderweg zullen tegenkomen. Deze wordt ondergronds op 1,8 kilometer afstand van de productieput geboord”, aldus Grootscholten. Inmiddels is VB Projects begonnen met de voorbereidingen voor de bovengrondse installatie, die onder meer bestaat uit een warmtenet van 14 kilometer lengte. De pijpleidingen daarvoor liggen al verspreid in het gebied.

70 procent van de warmtebehoefte

In totaal zullen negen glastuinbouwlocaties met een totale oppervlakte van 50 hectare worden aangesloten op de aardwarmtebron, die – als alles naar wens loopt – eind november, begin december operationeel wordt. Gerekend wordt op een warmtecapaciteit van circa 17 MWth, waarmee bijna 70 procent van de warmtebehoefte van de betrokken potplanten- en groentetuinders wordt gedekt.
Het grootste deel van het eigen vermogen van het miljoenenproject is ingelegd door de telers. Een ander deel wordt door subsidies gedekt en beleggingsfonds Meewind investeert ook € 2,7 miljoen risicodragend kapitaal. De rest wordt gefinancierd door de Rabobank.

Tekst en beeld: Mario Bentvelsen