Bedrijfsleven, overheid en universiteit in West-Vlaanderen hebben de handen ineengeslagen om stadstuinbouw te professionaliseren. Begin dit jaar is een speciale leerstoel opgericht. Begin volgend jaar verrijst bovenop een gebouw van REO Veiling in Roeselare een onderzoeks- en demonstratiekas.

Centraal staat het project ‘Crop on top’, gesteund met € 675.000 uit het Europese EFRO fonds. Dat is overigens maar 9% van het totale investeringsbedrag van € 8 miljoen. De bedoeling is een duurzaam en zuinig gebruik van grondstoffen en ruimte in een stedelijke omgeving. Daarvoor zijn innovatieve hoogtechnologische oplossingen nodig, gaf gedeputeerde Bart Naeyaert aan bij de presentatie van het bestek van de onderzoekskas. Hij ziet in West-Vlaanderen met sterke teelt- en technologiesectoren de ideale locatie om tot vernieuwing te komen. Opvallend is de breedte van de partijen die zijn betrokken bij het initiatief: onderzoekers, telers, toeleveranciers, technologiebedrijven, kenniscentra, onderwijs en overheid.

Vruchtgroenten

De onderzoekslocatie krijgt een oppervlakte van 6.000 m2. Het gaat om een kas, maar er worden ook verticale meerlagen systemen tot 12 meter onderzocht, zowel in de kas als in een afgesloten (lichtdicht) deel. Het energieverbruik wordt heel laag gehouden door restwarmte en CO2 vanuit de industrie. Verder wordt de warmte uit de WKK van de veiling benut en het gebruikte water in de veilingloods ingezet in het tuinbouwdeel. De focus van het onderzoek ligt op bladgewassen en vruchtgroenten. Begin 2019 moet de locatie operationeel zijn.

Hoogstandje

De locatie moet tevens een ‘landmark’ worden aan de rondweg van Roeselare: een in het oog springend architectonisch hoogstandje. Daarom is er een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Een samenwerkingsverband van architecten heeft de wedstrijd gewonnen (zie illustratie) en neemt de uitwerking en bouwbegeleiding op zich.

Tekst: Tijs Kierkels.

Gerelateerd