Westland Infra Groep en HVC, specialist in grondstoffen, afval en energie, werken samen aan een volledig dekkend warmtenet in het Westland. De bedrijven hebben daarvoor een overeenkomst gesloten waarbij zij hun expertises op het gebied van warmte bundelen. Zo kunnen de partijen de ontwikkeling van duurzame warmte in het Westland versnellen.

Warmtenetten zijn in het Westland kansrijk door de combinatie van bovengrondse warmtevraag van de kassen en de beschikbare warmte in de ondergrond. Westland Infra en HVC doen met het geothermieproject Trias Westland al veel ervaring op. De boringen van het Triasproject worden in 2017 gerealiseerd.

Energie Transitie Partners

Speciaal voor hun samenwerkingsverband hebben ze Energie Transitie Partners (ETP) opgericht. Met dit bedrijf willen beide partijen hun opgedane kennis op het gebied van regelgeving, financiering, risico’s, subsidiëring en organisatie effectiever inzetten. In samenwerking met de glastuinbouwbedrijven willen ze zo meer kansrijke warmteprojecten optuigen. Basis voor de invulling van de projecten is de specifieke behoefte van de individuele glasclusters. Daarbij kan het gaan om participatie, eigendom of volledige ontzorging.

Nieuwe glasclusters

Het organiseren van nieuwe glasclusters doet de nieuwe organisatie in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland. Als warmtebron ligt de focus eerst op geothermie (aardwarmte), maar ook andere lokale duurzame warmtebronnen, zoals van afvalstromen en biomassa, worden verkend. Door projecten onder deze ETP-paraplu met deze twee grote partijen te plaatsen, verwacht ETP eenvoudiger toegang tot de kapitaalmarkt.

Beeld: Mario Bentvelsen