Ontwikkelingsbedrijf HOT wil met de hulp van provincie en gemeente jaarlijks 50 hectare Westlands areaal herstructureren. Dat staat in het Werkboek Westland, opgesteld door gemeente en Provincie.

In het werkboek staat ook een analyse van het huidige glasbestand. De gemiddelde grootte van een kas in het Westland was in 2013 nog geen 2 hectare. Er waren toen 1393 kassen in het Westland met een totaal netto oppervlak van 2677 hectare. Die maat is relatief klein. De gewenste grootte van een kas voor bloemen en planten is tegenwoordig zo’n 3 tot 6 hectare en voor bulkgroente 5 tot 30 hectare.

De grootste vernieuwing van het kassenbestand vond plaats tussen 1990 en 2000. Sinds 2008 is er nauwelijks vernieuwd. In 2015 was er nog een kleine 2.400 hectare over, verdeeld over 709 bedrijven (bron: CBS). Een kwart van het areaal is zelfs ouder dan 25 jaar. De gemiddelde technische levensduur van een kas is 15 jaar. ‘Een dergelijk traag vernieuwingstempo kan het Westland zich niet veroorloven, wil het zijn toppositie in de tuinbouw niet op het spel zetten’, waarschuwt het Werkboek.

Herstructurering versnellen

Om de modernisering en noodzakelijke herstructurering van het Westland op gang te brengen, moet er letterlijk ruimte worden gemaakt. Het gebied zit op slot. ‘De ruimtelijke lock-in moet worden doorbroken’, staat in het rapport. Hiervoor werken de provincie en de gemeente publiek-privaat samen met het Ontwikkelingsbedrijf HOT (Rabobank, Royal FloraHolland en de Federatie Vruchtgroente Organisaties). De provincie Zuid-Holland beslist binnenkort over een bijdrage van 3,8 miljoen euro in versnelling van herstructurering. Van de Rabobank was al bekend dat die 50 miljoen euro bijdraagt bovenop 20 miljoen euro voor energietransitie. Vorige week werd al bekend dat voor aardwarmte een gezamenlijk fonds van 40 miljoen euro moet ontstaan; voor woninguitplaatsing 15 miljoen euro.

In het Werkboek Westland staat dat op korte termijn ruimte wordt gevonden voor ondernemers met een vraag naar grote kavels van 10 tot 15 hectare. Circa 700 woningen staan vermoedelijk schaalvergroting van de glastuinbouw in de weg. Zo’n 550 woningen staan misschien in de weg, blijkt uit het werkboek. Ontwikkelingsbedrijf HOT wil jaarlijks 50 hectare herstructureren. Vorige week werd bekend dat het Ontwikkelingsbedrijf de eerste kassen heeft aangekocht.

Strategiekaart

Het Werkboek Westland meldt geen blauwdruk te zijn, maar is bedoeld om richting te geven aan de noodzakelijke publieke investeringen. Het beschrijft welke kansen er liggen voor de modernisering, energietransitie en bereikbaarheid van het Westland, inclusief Midden-Delfland en Hoek van Holland. Een uitgebreide analyse van het gebied, een overzicht van reeds ontplooide activiteiten en een ruimtelijke economische strategie voor de nabije toekomst zijn onderdeel van het Werkboek. De strategiekaart toont het ruimtelijk-economische raamwerk en de kansrijke gebieden voor de ontwikkeling naar een toekomstbestendige Greenport 3.0.

Download het Werkboek Westland of de samenvatting via de website van Provincie Zuid-Holland.

Gerelateerd