Wat als uw arbeidsmigrant morgen naar het ziekenhuis moet? Wie betaalt dan de rekening van de zorg? LTO Arbeidskracht verzekert internationale werknemers in de agrarische sector voor goede zorg in Nederland. Werkgevers kunnen de zorgpremie inhouden op het loon, dus dat levert geen gedoe met betalingen op. Hoe werkt dit precies? Dehlia Thijssen (adviseur zorgverzekering bij LTO Arbeidskracht) legt uit.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Dat geldt ook voor internationale werknemers in de agrarische sector. “Het is belangrijk dat zij verzekerd zijn bij een ongeval of als ze ziek worden”, zegt Dehlia Thijssen van LTO Arbeidskracht. “En als een boer of tuinder zijn tijdelijke medewerkers helpt bij het afsluiten van een zorgverzekering, is dat een teken van goed werkgeverschap. Het draagt bij aan het opbouwen van een vertrouwensband en het binden van arbeidskrachten, zodat ze graag weer terugkomen in een volgend seizoen.”

Twee zorgcollectieven

Om het werkgevers en werknemers zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen agrarische ondernemers hun internationale werknemers via LTO Arbeidskracht verzekeren bij twee zorgverzekeraars: HollandZorg en Zilveren Kruis. Beide pakketten bieden uitstekende basiszorg, kennen geen verplicht eigen risico, spoedeisende tandheelkundige zorg is verzekerd tot maximaal 200 euro per jaar en repatriëring naar het woonland bij ziekte en/of overlijden wordt volledig vergoed. Met deze twee verzekeraars hebben internationale werknemers bij boeren en tuinders keuzevrijheid bij het afsluiten van een zorgverzekering. Maar wat is het verschil tussen beide verzekeringen? Het meest in het oog springende is de dagpremie. “Het is belangrijk dat werkgevers de voor- en nadelen van beide verzekeringen kennen, zodat zij en hun werknemers achteraf niet voor verrassingen komen te staan”, zegt Thijssen.

Inhoudelijke verschillen

Ter verduidelijking: HollandZorg geeft een volledige vergoeding voor de hulpverlening bij alle ziekenhuizen en zorgverleners, terwijl Zilveren Kruis bij niet-gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners een vergoeding van 75 procent geeft. Verder betaalt HollandZorg de eigen bijdrage voor medicijnen van maximaal 250 euro, terwijl de verzekering van Zilveren Kruis dit niet doet.
Ook biedt HollandZorg een digitale omgeving, waardoor zowel werkgever en werknemer altijd de digitale beschikking hebben over relevante documenten. Zilveren Kruis stuurt dergelijke documenten per post op.

Boete indien niet verzekerd

Wist u dat een Nederlandse zorgverzekering verplicht is voor een internationale werknemer die in Nederland werkt? Wanneer uw internationale werknemer geen Nederlandse zorgverzekering afsluit loopt hij het risico op een wettelijke boete van het Zorginstituut Nederland. Deze boete wordt opgelegd door het CAK. De hoogte van de eerste boete is € 472,26 (2023). De werknemer moet dan binnen drie maanden alsnog een Nederlandse zorgverzekering afsluiten.

Zorgtoeslag aanvragen

Voor de betreffende ondernemers is het goed om te weten dat ze zorgtoeslag aan kunnen vragen voor deze werknemers als tegemoetkoming in de zorgpremie. “Voor mensen met een relatief laag salaris is die toeslag maximaal 154 euro per maand”, zegt Thijssen. “In de praktijk is de zorgtoeslag hoger dan de premie, zodat een werknemer er op dit moment per saldo geld aan overhoudt als hij een Nederlandse zorgverzekering afsluit.” LTO Arbeidskracht regelt desgewenst de aanvraag zorgtoeslag voor ondernemers met internationale werknemers.

Wilt u meer weten over een Nederlandse zorgverzekering voor internationale werknemers?

Met het verzekeringsaanbod van LTO Arbeidskracht zorgt u er als werkgever voor dat de zaken rondom de zorgverzekering goed, voordelig en eenvoudig geregeld zijn. Het aanbod is beschikbaar voor alle werkgevers in de agrarische sector. Kijk voor meer informatie op onze website.