Op 19 oktober werd met Tuinbouw Digitaal het eerste evenement voor vakgenoten gehouden in het World Horti Center. Voor ruim 100 aanwezigen werd het – nog in aanbouw zijnde – presentatie-, educatie- en innovatiecentrum in Naaldwijk open gesteld voor een rondleiding, gevolgd door sprekers over de ICT-mogelijkheden in de tuinbouw. Conclusie van de dag: de tuinbouw staat voor een ingrijpende digitale transformatie.

Na de opening van Henk Zwinkels van Tuinbouw Digitaal gaf Roy Wubben van Demokwekerij Westland informatie over het ontstaan en de doelstellingen van World Horti Center. Daarna was het woord aan Oscar Delnooz van het ministerie van EZ over het regeerakkoord en de rol van digitalisering daarin. Digitalisering staat duidelijk hoog op de agenda van de nieuwe regering, wat ook blijkt uit de bedragen die daarvoor worden uitgetrokken. Al wordt de land- en tuinbouw in relatie tot digitalisering nergens expliciet genoemd. Ook zal het topsectorenbeleid sterker worden gefocust op drie maatschappelijke thema’s, waaronder landbouw/water/voedsel. Land- en tuinbouw wordt in het verwachte regeerakkoord niet alleen gezien als een maatschappelijke uitdaging, maar ook als een sleuteltechnologie.

Van blockchain tot big data

Tijdens het middagprogramma werden acht projecten over ICT-ontwikkelingen en -toepassingen gepresenteerd door sprekers van Wageningen University & Research. Tim Timmermans en Carlijn Savelkouls bespraken de mogelijkheden van blockchain-technologie voor de sierteelt. Johan Bremmer nam de deelnemers mee in de wereld van Market Intelligence en Big T&U, terwijl Cor Verdouw sprak over het Internet of Food and Farm 2020. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren: personificatie van voeding en voedingsadviezen, datagedreven fruitteelt, digitaal zakendoen en het koppelen van platforms in agrarisch Nederland. Bekijk hier alle presentaties van Tuinbouw Digitaal.

Digitale transformatie tuinbouw

Duidelijk werd dat digitalisering voor de tuinbouw essentieel is en een van de belangrijkste aanjagers van innovatie in de sector. De ontwikkelingen op het gebied van robots, sensors, drones, Internet of Things, en blockchain-technologie gaan razendsnel. Maar om deze technieken op een praktische manier toe te kunnen passen is nog veel onderzoek en innovatie nodig. Onderzoekers, bedrijven en leveranciers werken daarom in Tuinbouw Digitaal nauw samen op te komen tot succesvolle toepassingen van ICT. Slotspreker Jack van der Vorst van Wageningen University & Research concludeerde dan ook dat de tuinbouw staat voor een ingrijpende digitale transformatie.

Tekst en foto’s: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd