Telersvereniging Van Nature begint het nieuwe jaar met een afgeslankte organisatie. Niet uit nood, maar omdat de leden het niet langer nodig vinden om sommige functies aan te houden. “We werken nauw samen met handelshuizen”, licht voorzitter Aad Sonneveld toe. “Dat levert veel kennis en informatie op die we voorheen met eigen marktonderzoek verkregen. Daarnaast werken we efficiënter.”

Van Nature is met 85 leden en een areaal van 580 ha glas- en vollegrondsgroenten een van de grootste telersverenigingen van ons land. Het areaal groeit nog steeds, al neemt het aantal leden door de jaren heen af. “De schaalvergroting houdt aan. Dat leidt tot toenemende efficiëntie en daar zijn nu eenmaal minder mensen voor nodig”, stelt Sonneveld vast.

Dichter bij het vuur

De paprikateler vervolgt: “We hebben vorig jaar ook nog eens goed gekeken naar onze afzetketen en naar de wijze waarop wij die keten benaderen. De wisselwerking met onze vaste afzetpartners verloopt heel goed. Ook daar werken marktonderzoekers en accountmanagers, die in toenemende mate kennis en marktinformatie met ons delen. En omdat zij dichter bij het vuur zitten dan wij, levert dat vaak betere en actuelere informatie op dan de informatie die we via onze eigen kanalen verzamelen. Als we de afgelopen jaren iets hebben geleerd, is het dat je vooral zaken doet met retailers en niet met de consument. Die maakt gewoon een keuze uit het aanbod van de plaatselijke supermarkt.”

Schrappen en samenvoegen

De keuze om bepaalde functies te schrappen of samen te voegen raakte niet het marktonderzoek en relatiebeheer, maar ook de top van het bedrijf. Zo is na rijp beraad besloten om na het vertrek van Hans van Luijk vorig najaar geen nieuwe algemeen directeur aan te trekken. Diens taken zijn tot ieders tevredenheid waargenomen en ingevuld. Marketing manager Marc Versluis nam eveneens afscheid. Zijn portefeuille is herverdeeld over het commerciële team.

Product- en conceptontwikkeling

Per saldo heeft Van Nature in Barendrecht nu een personeelsbestand van 20 fte, waar dat er een jaar geleden nog 24 waren. “De vereniging blijft doen wat nodig is”, stelt Sonneveld. “Waar we beslist op blijven inzetten, is product- en conceptontwikkeling. De beste ideeën komen nog steeds bij telers vandaan. In samenspraak met de handelshuizen proberen we de juiste podia te vinden om van goede ideeën kansrijke proposities en commerciële successen te maken. Daar hebben we ook in de toekomst capabele en gemotiveerde mensen bij nodig.”

Tekst: Jan van Staalduinen. Foto: Fotostudio G.J. Vlekke.

Gerelateerd