Sinds deze zomer rijdt er een zelfrijdende tomatenauto tussen de sorteerloods van tomatentelersvereniging Tomeco en Coöperatie Hoogstraten. Momenteel heeft de AGV het iets rustiger bij een lagere productie, maar de belichte tomatenteelt loopt langzaamaan naar zijn productiepiek.

Ruim 200 meter is de afstand tussen de sorteer- en verpakkingsloods van de Belgische tomatentelersvereniging Tomeco en Coöperatie Hoogstraten. Tientallen keren per dag reed een elektrische heftruck tomaten van de telers naar de veiling. “Dat kan beter”, dachten beide organisaties die hun bedrijventerrein delen.
“Een elektrische heftruck is eigenlijk niet bedoeld voor dat werk en ook is het heen-en-weer rijden weinig uitdagend voor de chauffeur en je wilt hem liever inzetten voor complexere werkzaamheden”, vertelt Tom Verdonck, marketingverantwoordelijke bij de tomatentelersvereniging. Hij vertelt hoe de organisaties bij de Belgische zeehavens inspiratie opdeden voor een automated guided vehicle (AGV). “In de havens worden de zelfrijdende voertuigen ingezet voor het vervoer van containers op de terminal.”

Krimpen en uitzetten

Voor de ontwikkeling van een voertuig klopten Tomeco en Coöperatie Hoogstraten aan bij machinebouwer en robotfabrikant AVT Europe. “Tot nu toe bestonden er AGV die binnen of buiten actief zijn, de combinatie was vrij uniek”, vervolgt Verdonck die aangeeft dat met name de buitenwerkzaamheden uitdagingen met zich meebrengen.“
“Waar de zelfrijdende tomatenkarren in de kas een soort van kabelbaan volgen, was dat buiten niet mogelijk wegens het risico van krimpen en uitzetten”, vertelt Verdonck. Uiteindelijk werd een systeem uitgedokterd.
De vaste route tussen de loodsen is uitgerust met talloze in de grond geboorde transponders. Het AuTOMAATJEje, zoals de aanwinst gedoopt is, is aan de onderkant uitgerust met een sensor-radar die van punt naar punt beweegt.

Kinderziektes

De AGV werd deze zomer geleverd, maar het duurde enkele weken voordat de kinderziektes eruit gehaald werden. Zo remde het voertuig, dat is uitgerust met talloze sensoren, ook als er een vogel overvloog of takken van de bomen bewogen. “Inmiddels werkt de zelfrijdende tomatenkar, die acht pallets per keer meeneemt, naar tevredenheid”, vertelt Verdonck. “Hij dokt aan bij het laadstation waar de batterij opgeladen wordt en hij de pallets zelf inlaadt. Ook het lossen van de pallets doet hij zelf.”
In de winter heeft het AutoMAATje het minder druk dan in de zomer als alle telers, goed voor 80 ha kas, actief zijn. Nadat er vorige winter niet werd belicht, wordt deze winter drie kwart van het belichte areaal (40 ha) weer benut. “Acht hectare is sinds september in productie, zes hectare vanaf deze week en de rest volgt binnenkort”, vertelt teeltverantwoordelijke Franky van Looveren.

Meer gas inkopen

De energiecrisis heeft er ook bij Tomeco stevig in gehakt en ervoor gezorgd dat telers voorzichtiger zijn geworden met de gasinkoop en het sneller vastleggen. Waar de telers vorige winter het niet eens werden met de retail, lukte dat voor deze winter dus wel. “Dat komt deels omdat de gasprijzen aanzienlijk zijn gedaald, maar daarnaast ook door het feit dat de retail op zoek was naar een betrouwbaar product, zowel qua volumes als kwaliteit. Mede omdat ze vorig jaar mindere ervaringen hadden met importtomaten”, aldus Van Looveren.

Tekst: Jerom Rozendaal