‘Het is vooral heel spannend’, zegt Inge Bergsma-De Vries van komkommerbedrijf Drenthe Growers over de pilot ‘100% groen geteeld’. De teeltproef is een initiatief van de Federatie Vruchtgroenteorganisaties en zet in op een integraal weerbaar teeltsysteem zonder chemische correctiemiddelen. Drenthe Growers uit Erica is een van de zeven deelnemende glasgroentetelers.

Met het vooruitzicht dat de gereedschapskist met chemische correctiemiddelen de komende jaren alsmaar leger wordt, werkt een groep telersverenigingen samen met telers en toeleveranciers dit jaar aan de pilot 100% groen geteeld. Het gaat om een vernieuwende aanpak binnen de gangbare substraatteelt die een nieuw weerbaar systeem moet opleveren met de inzet van diverse groene, biologische en technologische oplossingen.
Zeven deelnemende teeltbedrijven, in zowel belichte als onbelichte teelt van tomaat, paprika, komkommer en aubergine hebben de handschoen opgepakt en zijn dit jaar in het diepe gesprongen. Eén van de bedrijven is Drenthe Growers, lid van telersvereniging Oxin Growers.

Het begint pas

“We doen mee met één van onze locaties, die is 5,5 hectare groot. Dat is best veel voor een pilot maar we hebben deze locatie uitgekozen omdat er een afgesloten gietwatercircuit is. Dat is wel een voorwaarde, om geen vermenging met waterstromen van andere locaties te krijgen, waar mogelijk wel chemische middelen zijn toegepast”, vertelt mede-eigenaar Inge Bergsma-De Vries.
De kern van de pilot is dat er absoluut geen chemische middelen gebruikt worden. De start van het seizoen verliep zonder problemen, maar eigenlijk begint het nu pas echt, zo halfweg april, merkt Bergsma-De Vries op.
Het Drentse bedrijf was al gewend om plagen zoveel mogelijk biologisch te bestrijden. “Daarom voelt het voor ons wel als een logische stap om deel te nemen. Maar helemaal geen chemische middelen toepassen is wel wennen. Ook niet tegen schimmels en ook niet om mee te druppelen in het gietwater bij een groeiversnelling.” Ze weet dat het moeilijk is om telers te vinden voor dergelijke proeven, omdat het nog zo onzeker is hoe het uitpakt.

Biologische teelt

Het is nog veel te vroeg voor enige conclusies, want dit is pas het eerste van de drie projectjaren en het is pas april, stelt Bergsma-De Vries. Duidelijk is wel dat het vooral vraagt om anders te leren telen. “Je moet echt anders leren denken, omdat je niks hebt om te corrigeren. Er mag niks fout gaan, zoals een optredende plaag die je niet biologisch kunt bestrijden. Dat is vooral spannend. We zijn het wiel opnieuw aan het uitvinden. We zoeken naar de manier van telen waar we over een paar jaar allemaal naar toe moeten.”
Dat betekent dat er van alles wordt geprobeerd om het gewas gezond te houden. Zo worden extra biologische bestrijders ingezet, ook wordt de gereedschapskist van de biologische glasgroenteteelt aangesproken, zoals het gebruik van biostimulanten. “Er is natuurlijk wel een verschil, omdat je in substraat teelt. In de biologische teelt is een gezonde bodem ook een hulpmiddel tegen ziekten en plagen.”

Kennis delen

De Drentse onderneemster vindt het mooi dat deze proef gedragen wordt door alle grote telersverenigingen, verenigd in de Federatie Vruchtgroenten Organisaties (FVO). “Het sprak ons aan dat je met elkaar werkt aan de manier hoe je in de toekomst glasgroenten moet telen. We doen het samen en delen de kennis onder de leden. Dat is ook de manier waarop de Nederlandse tuinbouw groot is geworden.”
Ze voorziet nog grote uitdagingen in de teelt zodra de zomermaanden aanbreken. De intocht van de zuidelijke groene stinkwants in juni bijvoorbeeld, is een hele spannende.

Partners

Bij de pilot 100% groene vruchtgroententeelt zijn de vijf bij FVO aangesloten telersverenigingen betrokken, Oxin Growers, Growers United, The Greenery, Harvest House en ZON. Daarnaast worden de telers tijdens de pilot ondersteund door specialisten van Koppert, Van Iperen, Hoogendoorn Growth Management, LetsGrow.com, Rijk Zwaan en Van der Knaap groep.

Tekst en beeld: Koen van Wijk