In de rozenafdeling van het Delphy Improvement Centre bleef de etmaaltemperatuur afgelopen zomer in de hete periodes lager dan de buitentemperatuur. De kwaliteit van Red Naomi! en Avalanche+ bleef daardoor goed. Wel zakte het takgewicht iets en nam de taklengte af. Meeldauwbestrijding, of liever het voorkomen ervan, kreeg extra aandacht.

Onderzoeker Arie de Gelder van Wageningen University & Research meldt dat het takgewicht van Red Naomi! in de minst goede weken van de zomer gemiddeld 45 gram was bij een taklengte van gemiddeld 61 cm. Vorig jaar was dat nog 40 gram bij 59 cm. De kwaliteit was dus duidelijk beter dan in 2019.
Vorig jaar kreeg de afdeling een nieuw LED-rozenspectrum, maar er ontstond disbalans in het gewas als gevolg van de teeltwisseling en de aangehouden knipstrategie. Dit voorjaar is de uitgevoerde knipstrategie meer gericht geweest op kwaliteitsbehoud. De Gelder: “De telers van de begeleidingscommissie zijn inmiddels positief over de stand van het gewas en gaan met vertrouwen de winter in.”
De productie van Red Naomi! en Avalanche+ zijn half september respectievelijk 12,2 en 16,3 kg per m² en 242 en 305 stuks. Het vaasleven van de rozen was prima. De energie input per m2 was 423 kWh elektriciteit voor belichting en 15 kWh voor de ventilatoren van de OPAC’s. Deze warmtewisselaars verzamelden 1.250 MJ aan energie, terwijl er via de verwarming weer 505 MJ terug in de kas ging.

Aandacht voor meeldauw

Tegen meeldauw is regelmatig gespoten met Meltatox, zo nodig in combinatie met Serenade of Collis. Recent is het nieuwe middel Bifasto toegepast. “Als de bespuitingen consequent en nauwkeurig worden uitgevoerd blijft de meeldauw wel aanwezig, maar is onder controle”, vertelt de Gelder.
In april nam de trips toe, vooral in Avalanche+. Tegen trips zijn afwisselend chemische middelen ingezet. Daarmee is de populatie, die in mei heel groot was, weer omlaag gebracht. De proefnemers moesten ook bestrijden tegen bladluis, wolluis, wittevlieg en spint.
In de komende periode zal de koeling steeds minder vaak nodig zijn en zal het gewas weer maximaal worden belicht. De proefnemers zullen de ingezette teeltstrategie voortzetten. De proef loopt door tot 1 juli 2020. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Roos van Glastuinbouw Nederland en Signify.

Tekst en beeld: Pieternel van Velden