Wayland Developments en Warmtebedrijf Rotterdam hebben een intentieovereenkomst gesloten om duurzame restwarmte van de Rotterdamse haven naar de Zuidplaspolder en het nieuwe 90 hectare grote glastuinbouwgebied Glasparel te transporteren.
In het gebied ligt al sinds 2010 een CO2-distributienetwerk van OCAP. Ook is er een integraal waterplan voor Glasparel opgesteld en hebben telers via een gietwatersloot en aquifers continu beschikking over voldoende gietwater. Nu komt daar een duurzame warmtebron bij. Eind 2018 zijn de Glasparel en Zuidplaspolder aangesloten op het leidingtracé voor warmtelevering vanuit Rotterdam naar Leiden. Bij dit al lopende project werken Nuon, Heineken Nederland, de gemeenten Rotterdam en Leiden, Warmtebedrijf Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland samen.

Warmteplatform

‘De aanvoer van Rotterdamse restwarmte biedt tuinders in het nieuwe glastuinbouwgebied meer flexibiliteit om zowel warmte af te nemen als met andere tuinders te delen’, zegt Ewald Pelser. Ewald is verantwoordelijk voor Energie binnen Wayland Developments. ‘Op momenten dat het netwerk meer warmte biedt dan in Leiden nodig is, distribueren wij dat naar de bestaande en nieuw te vestigen glastuinbouwbedrijven van de Glasparel en Zuidplaspolder. Tuinders kunnen dan kiezen tussen restwarmte en hun eigen warmtevoorziening. Alle tuinders kunnen ook deel uit maken van een op te zetten warmteplatform. Zo kunnen zij onderling naar behoefte warmte uitwisselen. Ook kunnen toekomstige duurzame warmtebronnen warmte gaan leveren via dit warmtenetwerk.’

10 jaar prijszekerheid

Mede door de nieuwe aanvoer van restwarmte krijgen tuinders in de Glasparel de mogelijkheid om hun energieprijs voor tien jaar vast te leggen. ‘Dat is met de huidige lage energieprijs zeer aantrekkelijk en een extra reden om in de Glasparel te ondernemen’, aldus Arnaud van der Eijk, commercieel directeur van Wayland Developments. ‘Nu de intentieovereenkomst er ligt, koersen we af op energielevering via dit nieuwe netwerk in het vierde kwartaal van 2018.’
Bron/foto: Wayland Developments/Warmtebedrijf Rotterdam.