Vanwege de nieuwe Europese en Nederlandse regelgeving is door samenwerking van Nivola, Glastuinbouw Nederland en de Spaanse zwavelproducent Afepasa een uniek zwaveltablet ontwikkeld. Door deze tabletten blijft meeldauwbestrijding met behulp van een verdamper gewaarborgd in de Nederlandse tuinbouw.

Granulaat en pijpzwavel ter bestrijding van meeldauw mogen sinds 1 oktober vorig jaar niet meer worden verkocht. Achter de schermen is hard gewerkt om hiervoor een oplossing te vinden. Met de samenwerking van de drie partijen heeft Afepasa het tablet ter registratie ingediend bij het Ctgb. Gedurende dit registratieproces is het tablet officieel toegestaan voor verkoop en gebruik in de verdampers.

Nivola is importeur van de zwaveltabletten en ze zijn te koop via de bekende groothandels. Het tablet weegt ongeveer 120 gram, wat precies de juiste hoeveelheid is om de verdamper op een veilige manier te vullen.

Meer info: NIVOLA, stand G133