Gezond voedsel staat steeds meer in de belangstelling en dat geldt ook voor de teelt van gewassen omwille van de inhoudsstoffen. De gehaltes aan die stoffen zijn positief te beïnvloeden

Sturen van inhoudsstoffen vergt recept per gewas en gewenste stof

Nuttige inhoudsstoffen van gewassen staan in binnen- en buitenland steeds meer in de belangstelling. Het gaat zowel om vitamines en antioxidanten, als om stoffen
Vrije radicalen, schadelijk maar ook nuttig Plant verdedigt zich vaak te goed tegen lichtstress

Plant verdedigt zich vaak te goed tegen lichtstress

Een plant heeft te maken met voortdurend wisselende lichtniveaus die soms zodanig hoog kunnen oplopen dat ze schade veroorzaken. Er bestaat een uitgebreid stelsel