Sierteeltveredelaar Dümmen Orange, dat in 2015 ontstond door het samengaan van een handvol bedrijven, blijft in hoog tempo groeien. In de eerste acht maanden van 2017 werden er vijf veredelingsbedrijven toegevoegd en twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in geavanceerde opkweeksystemen. “We liggen op koers om onze ambities al vóór 2020 te verwezenlijken”, zegt manager marketing & corporate communicatie Marco van der Sar.

Zoals CEO Biense Visser eerder dit jaar in Onder Glas verwoordde, wil het bedrijf in 2020 de meest vooraanstaande sierteeltveredelaar ter wereld zijn, met top-3 posities (marktaandeel > 25%) in de tien belangrijkste productgroepen binnen zowel snijbloemen als potplanten.

Innovatievermogen

In omzet en aantal medewerkers is het bedrijf al enige tijd een van de grootste, maar die kengetallen doen volgens Van der Sar niet ter zake. “Het gaat vooral om ons innovatievermogen, om onze potentie om binnen de belangrijkste gewasgroepen nieuwe rassen te ontwikkelen en tot waarde te brengen binnen de keten. Daarin wil Dümmen Orange absoluut leidend zijn.”
Een dergelijke ambitie vergt hoge investeringen in kennis en in kostbare, maar breed toepasbare biotechnologie. “Voor het gros van de veredelingsbedrijven in de sierteelt, zowel binnen als buiten Nederland, ligt die lat te hoog”, stelt Van der Sar vast. “Wij kunnen die horde wel nemen en zijn daar volop mee bezig. De centrale onderzoeksafdeling krijgt steeds meer gewicht en dat gaat merkbare voordelen opleveren voor alle lopende veredelingsprogramma’s.”

Gaten vullen

Ondertussen gaat het bedrijf onverdroten door om gaten in de productportfolio te vullen. Dat krijgt voornamelijk vorm via bedrijfsovernames. In 2017 waren dat achtereenvolgens Quick Plug en Grow-Tech LLC (opkweektechnologie), De Eeuwige Lente (Saintpaulia en Euphorbia milii), G. Geerlings & Zonen, Sande en Golden State Bulb Growers (Calla) en het Taiwanese SOGO Orchids. Tegelijkertijd werden bestaande allianties uitgebouwd en nieuwe gevormd, zoals de samenwerking met BaseClear en Generade. Deze richt zich in eerste instantie op de ontrafeling van het tulpengenoom, dat vervolgens openbaar wordt gemaakt. “Op basis daarvan kunnen niet alleen wij, maar in principe alle tulpenveredelaars hun programma’s aanscherpen en versnellen”, voegt de communicatiemanager toe.
Nieuwe overnames liggen in het verschiet, al wil Van der Sar daar niet op vooruit lopen: “We zijn voortdurend met partijen in gesprek. Een paar jaar geleden, toen men nog erg moest wennen aan onze naam én onze ambities, kwam het initiatief daarvoor overwegend van onze kant. Nu worden wij steeds vaker benaderd. Zolang bedrijven financieel gezond zijn, bijdragen aan onze strategische doelstellingen én er een goede klik is op menselijk vlak, staan wij daar open voor.”

Tekst: Jan van Staalduinen