Een consortium van toonaangevende toeleveranciers test samen met Wageningen UR het innovatieve 2SaveEnergy concept. Het gaat om een universeel kasdek voor venlokassen met een buitenste laag van helder glas met een dubbele antireflectie coating. Daaronder is een laag van zeer duurzame, diffuse F-CLEAN film gemonteerd, met ertussen een ventileerbare spouw.

Met de keuzes van dit consortium creëerden zij een kasdek dat een hoge isolatiewaarde met een dito lichttransmissie op betaalbare wijze combineert. De betrokken partners in het consortium zijn Van der Valk Horti Systems, BOAL Systemen, VDH Solar en AGC Chemicals Europe. Zij testen het concept nu in een proefkas met komkommers (najaar 2014) en jaarrond tomaten (2015) op het terrein van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Deze proef kwam tot stand met steun van het programma ‘Kas als energiebron’ van het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland.

Diffuse folie

De combinatie van helder glas met tweezijdige AR-coating en een duurzame, diffuse kunststof film isoleert bijna even goed als meervoudig gecoat dubbel glas, maar is een stuk lichter en voordeliger te realiseren. Het laat bovendien evenveel licht door als een standaarddek van enkel glas dat zonlicht niet kan verstrooien. De hoge isolatiewaarde van het dek ontstaat door de spouw tussen het glas en de F-CLEAN® film. Deze film, aan weerszijden voorzien van geïntegreerde strips, trekt men in één werkgang over de hele kaplengte onder de dekroeden door. De profielen zijn uitgerust met speciale geleidingssleuven, die de strakke film goed op zijn plaats houden. Hieronder ontstaat een spouw van ongeveer 5 cm. 2SaveEnergy is voorzien van doorlopende nokluchting, die is uitgevoerd in meervoudig gecoat, helder dubbel AR glas.

Energiebesparing

Uit de eerste onderzoeken van Wageningen UR Glastuinbouw blijkt dat voor dit kasdek een hemisferische transmissie van 80,7% en een loodrechte transmissie van 90,6% voor een glas-film combinatie mogelijk is. Dit is vergelijkbaar met een standaarddek. Volgens de berekeningen zou een jaarrond tomatenteelt onder Nederlandse condities onder dit kasdek een gasverbruik vergen van 19 m3/m2. Dat is 7 m3 minder dan de 26 m3 die haalbaar is in een gangbare kas volgens Het Nieuwe Telen, met twee beweegbare schermen, een vast folie in de opstartfase en ontvochtiging met buitenluchtaanzuiging.

Bron/foto: Van der Valk Horti Systems/2SaveEnergy.