Amaryllisbollen worden normaal gesproken vermeerderd door de bollen in 8-12 stukken te snijden en direct in het veld te planten. Onder optimale omstandigheden zal elk stukje ten minste één nieuw bolletje produceren.

Maar schommeling in de bodemtemperatuur heeft een negatief effect op de voortplanting. Ook de vollegrondsteelt van dit uitgangsmateriaal vereist een intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen. We onderzoeken bij Wageningen University & Research of de vermeerdering en teelt van dit uitgangsmateriaal duurzamer en beter kan.

Jaargetijde is essentieel voor hoogste bolgewicht

We onderzochten het jaargetijde voor het snijden, direct planten in de kas versus een veldteelt. De resultaten gaven aan dat het jaargetijde voor het snijden van stukjes en een goede incubatiemethode essentieel zijn voor het hoogste bolgewicht. Daar komt nog bij dat de bolgroei in de kas significant beter is ten opzichte van de vollegrondsteelt. Geen van de geteste teeltsystemen verhoogde de vermeerderingsfactor significant. Daarom is de volgende stap dat we onderzoeken welke behandelingen in de incubatieperiode de hergroei van bollen verbetert.

Consortium van dertien partners

De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van dertien partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research, Hobaho, Kapiteyn, Prins, Iribov, stichting Dunamo, Agrifirm-GMN, BQ Support, Greenport Duin & Bollenstreek, Bollenacademie en Rabobank Nederland.

Tekst: Natalia Moreno