De zomer en het najaar van 2018 gaan de boeken in als een van de zonnigste ooit. De zomer was de warmste in 300 jaar en tot de tweede week van november lagen de lichtniveaus hoger dan ooit tevoren. Goed nieuws voor telers van gerbera zou je denken, maar niets is minder waar.

Naast de tegenvallende prijsvorming, zien we vanaf week 32 ook een lagere productie ten opzichte van vorig jaar. Pas begin november zagen we dat het productieniveau in die periode iets hoger bleef dan twaalf maanden geleden. Al met al zal 2018 zeker niet de boeken in gaan als het meest productieve gerberajaar.
Bijna alle gerberabedrijven meten de PAR-som in de kas, waardoor een zuiver beeld ontstaat van de hoeveelheid groeilicht voor de plant. Hoewel er in het najaar fors meer PAR-som is gemeten dan andere jaren, heeft de plant dit niet kunnen omzetten naar meer productie.

Flitskier

Dit jaar is veel gebruik gemaakt van de zogenaamde flitskier: het kort openen van het verduisteringsdoek om de temperatuur onder het doek te verlagen nadat het is gesloten aan het einde van de dag. Doel is een betere bloemkwaliteit en iets lagere etmaaltemperatuur. Veelal werd het doek voor 5 minuten maximaal 10% geopend.
De hoge etmaaltemperatuur gedurende de zomer was op zich voor de gewassen goed te hanteren, vooral omdat het weken constant weer was; constante PAR-som en etmaaltemperatuur. Medio augustus werd het tijdelijk koeler, waarna de warmte in september weer in volle omvang terugkwam. Gedurende de gehele zomer zijn de gerberagewassen in prima conditie gebleven, maar in september zagen we toch plotseling veel slijtage. De veel lagere PAR-som maar identieke etmaaltemperatuur in vergelijking met de zomer, eiste zijn tol.

Onbalans door flitsklieren

Vanaf eind september zakte de productie sterk in. De knopaanleg daalde door de versterkte onbalans. Daarnaast daalde de productie door een tragere uitgroeiduur; veel bedrijven realiseerden lage temperaturen om te proberen de warmte te compenseren.
Het gebruik van flitskieren in het verduisteringsdoek heeft geleid tot een onbalans in veel gewassen. Het doel om de etmaaltemperatuur iets te verlagen, lukte ten dele maar blijkbaar leidt de flitskier tot een vegetatieve reactie die de knopaanleg onderdrukt. Dit leerpunt moeten telers en adviseurs meenemen naar volgend jaar. Het is niet de juiste maatregel. Eigenlijk zijn de verduisteringsdoeken te gesloten; ze besparen 70% energie, maar in de zomer houden ze te veel temperatuur vast. De praktijk heeft behoefte aan doeken die meer doorlaten; een mooie opdracht voor schermfabrikanten.

Marco de Groot, FloriConsultGroup