Er bestaat bij grondtelers enige aarzeling om drainagewater te recirculeren. Het moet eigenlijk, de resultaten zijn soms minder, het gaat goed, er is kwel. Kortom verschillende geluiden, waar zit nu precies het probleem?

In een project nemen onderzoekers bij Wageningen University & Research bij chrysant, freesia, lelie en nerine watermonsters, analyseren deze en bespreken de resultaten met de deelnemende telers. Er zijn twee meetronden geweest, de derde is onderweg.

Verschil in doseerapparatuur

Technisch lijkt een verschil in doseerapparatuur tussen grondtelers en substraattelers een van de aspecten te kunnen zijn waarom er verschillen optreden. Dit verklaart waarom sommige telers zeggen dat hergebruik tot mindere groei leidt, terwijl het bij andere telers goed gaat.
Ziekten in het drainagewater lijken nauwelijks een rol te spelen. Naar gewasbeschermingsmiddelen wordt nog onderzoek gedaan. Bij freesia gaan we monsters nemen om te toetsen of wortelexudaten een rol spelen bij mindere groei. Deze herfst onderzoeken we technische aanpassingen (filtreren, ontsmetten, bemesting).

Tekst: Erik van Os