De huisvuilcentrale in Alkmaar gaat de kassen van NH Paprika in Heerhugowaard verwarmen. De paprikateler is het eerste bedrijf in glastuinbouwgebied Alton dat eind dit jaar gebruik gaat maken van deze duurzame energie. Beide partijen ondertekenden onlangs een overeenkomst voor aansluiting op het warmtenet van de huisvuilcentrale.

NH Paprika is met 11 hectare paprika’s en een verbruik van 5 miljoen m³ per jaar de grootste gasgebruiker in het Noord-Hollandse Alton gebied. De huisvuilcentrale investeert op basis van de overeenkomst in het verbinden van het bestaande warmtenet met glastuinbouwgebied Alton. Eind dit jaar moet een traject van 8,5 kilometer voor het warmtenet van huisvuilcentrale HVC verbonden zijn met de glastuinbouwlocatie. De telers in het gebied rond Heerhugowaard kunnen daarmee in de komende jaren hun kassen duurzaam verwarmen. Dit is een belangrijke stap in het waarmaken van de ambitie van de ondernemers om in 2030 voor de teelt geen gebruik meer van fossiele brandstoffen te maken.

Groene warmte

De groene warmte via het warmtenet levert volgens wethouder Monique Stam een verduurzaming op voor de hele gemeente Heerhugowaard. Naast de glastuinbouw kunnen ook woningen, kantoren, bedrijfspanden en andere voorzieningen de komende jaren op het warmtenet worden aangesloten. De gemeenteraad heeft zich eind vorig jaar gecommitteerd om de komende tien jaar tenminste 2500 woningen aan te sluiten op het warmtenet. Het warmtenet is er gekomen dankzij de samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven, die de handen ineen hebben geslagen voor het verduurzamen van de glastuinbouw in het Alton-gebied, stelt gebiedscoördinator Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Toekomst glastuinbouwlocatie Alton

Ontwikkelingsbedrijf NHN werkt als onafhankelijke gebiedscoördinator sinds vijf jaar aan het toekomstbestendig maken van het Alton gebied. Dit gebeurt samen met ondernemers, provincie Noord-Holland, gemeente Heerhugowaard en Koggenland, Rabobank, HVC, Stivas, RVO en LTO. “De toekomst van dit kassengebied zag er in de crisis van 2008 nog slecht uit, maar Alton is nu op weg een voorbeeld voor verduurzaming en kringlooptuinbouw te worden. De aanleg van het warmtenet is de grote doorbraak om het gebied toekomstbestendig te maken. Door de komst van het warmtenet raakten bedrijven meer geïnteresseerd om te investeren. Ook wilden ondernemers uit het buitengebied zich verplaatsen. Enkele jaren geleden vestigde Gootjes Allplant zich in Alton, vorig jaar volgde Verver Export. Er zijn nog vier bedrijven uit het buitengebied die zich naar Alton willen verplaatsen. Amigo Plant heeft hier vorig jaar een kavel van 10 hectare gekocht”, aldus Vlaming.
Alton is de oudste van de drie glasconcentratiegebieden in Noord-Holland Noord. Samen met Het Grootslag bij Andijk en Enkhuizen en Agriport A7 in Middenmeer waar glastuinbouwbedrijven met gemiddeld 60 hectare kassen ondernemen, zorgen de drie locaties voor grootschalige productie van tuinbouwproducten.

Bron: HVC, beeld: HVC/Marc Dorleijn