Veel bedrijven kampen inmiddels met een tekort aan regenwater, of lopen een groot risico daar op korte termijn mee te maken te krijgen. Wanneer de watervoorraad opraakt is het zaak om tijdig te kijken naar alternatieven. Die alternatieven zijn: osmosewater, grondwater, leidingwater of slootwater. Het is goed om de mogelijkheden op een rijtje te zetten en de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Osmosewater is van de vier opties het beste alternatief. Op gebied van kwaliteit is dit water vergelijkbaar met regenwater. Met name in het oosten van het land zijn er ook veel bedrijven die goed grondwater hebben. Echter, indien deze voorzieningen niet op een teeltbedrijf aanwezig zijn, bieden ze op korte termijn geen oplossing; het traject van vergunningsaanvraag tot aanleg neemt immers maanden in beslag. Onderzoek eventueel de mogelijkheid om water te kopen bij collega’s in de directe omgeving, die deze voorzieningen wel hebben. Lukt dit niet dan zijn leidingwater of slootwater de enige alternatieven.

Samenstelling

Uit diverse analyses van slootwater, die ik de afgelopen weken binnen heb gekregen, blijkt dat de kwaliteit van slootwater op dit moment aanzienlijk slechter is dan de kwaliteit van leidingwater. De EC van slootwater varieert van 0,8 tot > 1,0 mS/cm. Het natriumgehalte loopt al op naar 4 mmol/l of soms hoger en ik heb bicarbonaatgehaltes gezien van 6 mmol/l en hoger.
Kies indien mogelijk dus voor leidingwater. Hiervan ligt het natriumgehalte in het westen van het land vaak rond 2 – 2,5 mmol/l en het bicarbonaatgehalte tussen 2 en 3 mmol/l. Tip: op de websites van de drinkwatermaatschappijen is de samenstelling van het leidingwater in het betreffende teeltgebied gemakkelijk te vinden.

Recirculatie

Bij gebruik van grondwater, leidingwater of slootwater, moet een teler het bemestingsschema flink aanpassen. Zeker bij gewassen die bij relatief lage EC’s worden geteeld. Telers moeten de meststoffen die al in het water zitten (met name calcium, sulfaat en magnesium) in mindering brengen op de gift. Ook is het veelal nodig om het water flink aan te zuren, om de aanwezige bicarbonaat te neutraliseren. Bij hogere natriumgehaltes is recirculatie snel een probleem, omdat dit gehalte in het water dan snel te hoog wordt.

Omschakelen op regenwater

Advies voor telers die inmiddels werken met een aangepast bemestingsschema, is om goed op te letten wanneer er weer voldoende neerslag valt. Zeker bij schema’s met veel zuur kan dan de pH van het druppelwater ver wegzakken, als er weer flink regenwater wordt bijgemengd. Beter is het daarom om eerst de mestbakken (met veel zuur) leeg te maken met het alternatieve water en vervolgens weer om te schakelen op volledig regenwater, met het ‘normale’ bemestingsschema.

Tekst: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau van de Ende