Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw en KWR werken samen met projectpartners Moor Filtertechniek, Fiber Filtration, UVAR, Ecofilter, Priva en Horticoop Technical Services aan optimalisatie van filtratie binnen emissieloze teeltsystemen. Het doel is om vaste stoffen uit het systeem te halen zonder lozing van spoelwater (met daarin meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen).

Na de eerste fase van metingen op praktijkbedrijven start in de tweede helft van september een pilot met twee filterstraten: een UDI 6Matic 25 micron (praktijkreferentie) met een gecombineerd gaasfilter van 50 micron en een MT-IBA van 3 micron met een doekfilter van 50 micron en een Galileo L (air assist) van 10 micron.

Praktijkproef

Met het drainwater van drie verschillende teelten stellen onderzoekers het effect vast van de filters op de UV-transmissie, de deeltjesgrootteverdeling, de redoxwaarde en het chemisch zuurstofverbruik. De laatste fase van het project beslaat een demonstratie in de praktijk. Stichting TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, TKI Watertechnologie en STOWA (Stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw) zijn de financiers.

Tekst: Jim van Ruijven