De Nederlandse glastuinbouw heeft in de laatste vijf jaar circa 10% van het areaal ingeleverd. Stond er in 2012 nog een kleine 10.000 hectare aan glas in Nederland (9.960 hectare), dit jaar is dat volgens het CBS precies 1.000 hectare minder. In deze periode is de glasgroenteteelt gegroeid, wat betekent dat de sierteelt flink is gekrompen.

De oppervlakte glasgroenten komt volgens de voorlopige opgave van het CBS dit jaar uit op 4.950 hectare, een kleine 30 hectare meer dan vorig jaar. Ten opzichte van 2012 is er 80 hectare bijgekomen, een aanwas dus van 1,6%. Deze groei zit hem met name in de tomaten, waarvan de totale oppervlakte dit jaar uitkomt op 1.730 hectare. Dit is 40 hectare, een kleine 2,4% méér ten opzichte van 2012.

Glasgroenten floreren

De explosieve groei van de cherrytomaat is daar volgens de statistieken voor verantwoordelijk. Het areaal komt dit jaar uit op 420 hectare, bijna drie keer zoveel dan in 2016. Dit gaat ten koste van de trostomaat, dat met ruim 20% terugloopt naar 970 hectare. De trostomaat blijft echter veruit de grootste glasgroente, gevolgd door rode blokpaprika’s, komkommers en aardbeien onder glas. Het areaal van de paprika’s, komkommers en aubergines blijft min of meer stabiel, terwijl de oppervlakte aardbeien onder glas en in tunnels relatief snel stijgt: met 17,6% tot 400 hectare dit jaar.

Sierteelt levert in

Waar de glasgroente iets in omvang toeneemt, heeft de Nederlandse sierteelt de laatste vijf jaar moeten inleveren. Het areaal bloemkwekerijgewassen komt in 2017 uit op 3.520 hectare, 300 hectare minder dan in 2016, een daling van een kleine 8%. Tussen 2012 en 2015 liep het areaal terug met 3,5 tot 5,5%. In de afgelopen vijf jaar is het areaal bloemkwekerijgewassen met 1.030 hectare teruggelopen, een krimp van maar liefst 22,5%.
De krimp komt vooral voor rekening van de snijbloemen. In 2102 lag het areaal nog op 2.310 hectare, wat betekent dat snijbloemen in vijf jaar tijd zo’n 630 hectare aan oppervlakte hebben prijsgegeven. Een afname van ruim 27%. Bij de potplanten ging het areaal naar 1.270 hectare, een daling van 60 hectare, oftewel 4,5%. Sinds 2012 het bedroeg areaal potplanten jaarlijks rond de 1.290 en 1.330 hectare.

Bron: CBS. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd