Stomen in de chrysantenteelt kost veel energie en is ongunstig voor het bodemleven. Verhogen van de weerbaarheid in het wortelmilieu vermindert de noodzaak om te stomen en maakt de teelt dus duurzamer.

Verandering van de samenstelling van de perskluit om weerbaarheid te verhogen is één optie. Andere mogelijk gerelateerde energiebesparingen zijn het omschakelen van SON-T naar LED-belichting tijdens de bewortelingsfase en verkorting van de langedag periode door de weggroei na het planten te versnellen. We kijken daarbij naar effecten op wortelknobbelaaltjes, Pythium en Verticillium. Bovendien gaan we onderzoeken of bovengenoemde maatregelen ook effect hebben op de ontwikkeling van trips in het gewas.

Effect direct sticking

In augustus 2020 is de eerste kasproef gestart. Hierin vergelijken we de effecten van de samenstelling van de perskluit en het effect van direct steken (direct sticking) op de ontwikkeling van infectie door Pythium, Verticillium en wortelknobbelaaltjes bij vier rassen. Met de kansrijke perspot-alternatieven wordt onderzocht of de microbiële samenstelling kan worden beïnvloed door toevoegingen. Dit zijn organische stoffen die de microbiële activiteiten verhogen en/of toevoegingen van gunstige micro-organismen.

Tekst: Marta Streminska