Tijdens de Greentech in Amsterdam introduceert Vostermans een verbeterde versie van haar Multifan V-FloFan voor de glastuinbouw. Deze Next Generation produceert 50% minder geluid en bespaart maximaal 40% energie ten opzichte van de bestaande V-FloFan. De ventilator past binnen Het Nieuwe Telen (HNT) en is doorontwikkeld op basis van ervaringen van telers in de praktijk.

HNT staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Centraal staan het voorkomen van energieverlies, het beperken van vochtschade en het verlagen van de buistemperatuur tijdens het verwarmen van de kas. Vostermans ontwikkelde de Multifan V-FloFan ventilator samen met Wageningen UR om aan deze specifieke eisen te voldoen. Dankzij de speciaal vormgegeven aerodynamische uitstroomkap, recirculeert de Fan warmte in de kas via een verticale luchtbeweging. Doordat warmte wordt teruggebracht op plantniveau kan de buiswarmte worden beperkt en energieverlies worden voorkomen.

De MultiFan circuleert lucht zowel horizontaal als verticaal waardoor een uniform klimaat op plantniveau ontstaat. Met de V-FloFan kunnen telers de luchtvochtigheid op plantniveau goed controleren en de nadelen van vochtverschillen simpel en efficiënt reduceren. De nieuwe Multifan kan worden toegepast bij uiteenlopende gewassen (laag-middel-hoog) en in kassen met en zonder schermen of assimilatieverlichting.

Fluisterstil

Het geluidsniveau van de nieuwe Multifan V-FloFan Next Generation is gehalveerd naar een fluisterstille 45 dB(a). De ventilator zorgt daardoor voor een prettiger werkklimaat. Dankzij de toepassing van een verbeterd design bracht Vostermans het energieverbruik van de ventilator terug met maximaal 40%. De V-FloFan realiseert een aanzienlijke energiebesparing tijdens het circuleren en past daardoor nog beter binnen een energiezuinige teeltwijze. Doordat het bereik zich uitstrekt over maar liefst 250 m2, kunnen telers met minder ventilatoren en een lagere investering toe.

GreenTech, hal 11, stand C41.

Gerelateerd