De recente coronacrisis heeft nogmaals het belang van gezonde voeding aangetoond. De glastuinbouw kan daaraan een grote bijdrage leveren door de productie van groenten en fruit met een goede smaak, kwaliteit en houdbaarheid. Hierbij speelt een aantal belangrijke vragen: wat is kwaliteit, hoe kun je het meten en hoe kun je de kwaliteit van bijvoorbeeld tomaten sturen met teeltomstandigheden?

Een van de factoren waarmee je vruchtkwaliteit kunt sturen is de water- en nutriëntengift. Bij Wageningen University & Research hebben we kasklimaat- en gewasgroeimodellen die goed in staat zijn de productie van een tomatengewas te voorspellen.

Productkwaliteit op duurzame manier verhogen

Recent is een module ontwikkeld die in staat is om op basis van de wateropname en fotosynthese de kwaliteit van de vruchten te voorspellen. Deze module wordt binnenkort aan het gecombineerde kasklimaat-gewasgroeimodel gekoppeld.
De voorspellingen zijn gevalideerd in kasproeven en met behulp van metingen van de vruchtkwaliteit in het smaaklaboratorium. Dit nieuwe, uitgebreide model kunnen we gebruiken om telers te helpen de productkwaliteit op een duurzame manier te verhogen.

Tekst: Anja Dieleman