Bodemgebonden telers hebben te maken met een verhoogde druk van plagen én een teruglopend palet aan gewasbeschermingsmiddelen.

Compost en micro-organismen verlagen druk wortelknobbelaaltjes

Bodemgebonden teelten ondervinden veel last van Pythium, Fusarium, wortelknobbelaaltjes, Rhizoctonia en Verticillium. Tel daarbij de verwachting op dat een aantal chemische middelen, dat nu
Een alternatief is het sturen op een weerbare bodem. Samen met telers van chrysant en biologische vruchtgroenten is een bodemweerbaarheidsmodel ontwikkeld.

Systeemaanpak bodemgebonden ziekten en plagen

In de bodemgebonden teelten is er veel aandacht voor Fusarium, wortelknobbelaaltjes, Rhizoctonia en Verticillium. In biologische vruchtgroenten zijn geen middelen beschikbaar tegen Verticillium. In