De teelt van aardbeien onder glas breidt sterk uit, omdat leveringszekerheid en kwaliteit steeds belangrijker worden voor de retail. Er zijn echter nog flinke stappen te zetten in de verduurzaming van de opkweek en de aardbeiproductie.

Als onderdeel van het vijfjarige project Groene Gewasbescherming herontwerpt Wageningen University & Research voor aardbei integraal de keten ‘vermeerdering-opkweek-productie’. Doel is een duurzaam, robuust, weerbaar en competitief teeltsysteem te ontwerpen en te toetsen, met als randvoorwaarde een minimale input van risicovolle gewasbeschermingsmiddelen terwijl telers wel hun marktpositie behouden.

Opkweek van stekken

In het project ‘Weerbaar teeltsysteem 2024’ richt Wageningen University & Research zich op het verduurzamen van de opkweek en productie in aardbei. Momenteel ligt er een proef waarin we kijken naar opkweek van stekken en de daaropvolgende productie in de kas. We werken met doordragers, tussen opkweek en productie wordt geen koude gegeven.
We testen verschillende zaken. Is het mogelijk om te telen op steenwol? En bij welke EC gaat dit het beste? Daarnaast kijken we hoe we de weerbaarheid van de plant tegen plagen kunnen verhogen. Is het mogelijk deze verhoogde weerbaarheid voor langere tijd vast te houden? Tijdens zowel opkweek als productie worden biologische bestrijders uitgezet.
Het onderzoek ‘Weerbaar teeltsysteem 2024’ is een TKI-project en wordt gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Stichting aardbeionderzoek, Knauf Insulations, The Greenery, Glastuinbouw Nederland, Mertens, Flevoberry, Meteor Systems, Dutch Plantin en Kennis in je Kas.

Tekst: Johanna Bac-Molenaar