Ook bij aardbei is het belangrijk om het gasverbruik verder te reduceren. Low-chill rassen hebben het voordeel dat ze een lage koudebehoefte hebben en kunnen daarom meestal direct van het trayveld in de kas worden geplant.

In een onderzoek in de ETFE-kas proberen we het gasverbruik te verlagen door bij dit type aardbei in de eerste teeltmaanden een dag- en nachttemperatuur van 15ºC aan te houden. In de nacht kun je immers meerdere schermen dichttrekken, waardoor het relatief weinig energie kost om een bepaalde temperatuur te realiseren.

ETFE-kas met hoge lichtdoorlatendheid en hagelvastheid

In deze strategie wordt er ook geen warmte afgelucht om een nachttemperatuur te bereiken. Door te ontvochtigen en de vrijgekomen warmte weer in de kas terug te voeren, hoeft de RV bij het schermen niet te hoog op te lopen. Dit bespaart weer gas.
Het hoofdras is Inspire en proefsgewijs staat ook het ras Fandango erbij. Door in het voorjaar tijdelijk een korte dag te geven, proberen we het oogstseizoen te verlengen. De ETFE-kas is een kas gedekt met een duurzaam kunststofmateriaal met een hoge lichtdoorlatendheid en hagelvastheid. Daarnaast is het kasdekmateriaal hoog diffuus gemaakt en laat het veel UV-B door. Kas als Energiebron financiert dit onderzoek.

Tekst: Jan Janse