Schimmels die insecten infecteren en doden worden al lange tijd gebruikt in de glastuinbouw; de zogenaamde entomopathogene schimmels. Bekende soorten behoren tot de genera Beauveria, Metarhizium, Lecanicillium en Isaria en worden ingezet voor de bestrijding van wittevlieg en trips.

De schimmels verspreiden zich via de lucht nadat ze gaan sporuleren op geïnfecteerde insecten. De laatste jaren is een totaal nieuwe toepassing van deze schimmels ontdekt.
De meeste soorten blijken ook in planten te kunnen groeien zonder dat de plant daar last van ondervindt. Schimmels en bacteriën die dat doen noemen we endofyten. Interessant is dat ze de plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen sterk kunnen verhogen. In recent onderzoek, met financiering van het PT, hebben we gevonden dat sommige endofyten de groei van bladluis met 25-30% reduceren. Dit lijkt niet veel, maar op een snel groeiende bladluispopulatie en in combinatie met andere bestrijders kan dit zeer veel uitmaken.

In een groot publiek-privaat project van de topsector T&U (Masterplan Trips) worden nu diverse endofytische schimmel-isolaten gescreend op werking tegen de Californische trips in de sierteelt. Bij de bestrijding van trips zou een verhoogde plantweerbaarheid een welkome aanvulling zijn op andere maatregelen tegen trips.

Tekst en foto: Wageningen UR.

Gerelateerd