De groene potplantenteelt is een relatief warme teelt waarbij de lichthoeveelheid gedurende de teelt sterk wordt begrensd. Daarnaast is piekverbruik van warmte in koude en donkere perioden een belangrijk kenmerk.

Klimaatneutraal telen van potplanten is dus een uitdaging, die verschilt per bedrijf. Belangrijke tools die telers hebben zijn het zo efficiënt mogelijk benutten van natuurlijk licht en warmte, goede isolatie en het telen op de plantbalansen volgens Het Nieuwe Telen.

Hogere lichttoelating

De assimilatenaanmaak is van groot belang omdat er in de winter weinig natuurlijk licht is. Omdat dit voor veel plantensoorten nog onduidelijk is, heeft Wageningen University & Research sinds december 2019 een teeltexperiment in Bleiswijk. In twee afdelingen vergelijken we een praktijkconforme teelt met een duurzaam teeltconcept, waarin we een hogere lichttoelating simuleren. We verzamelen kennis die nuttig is om te bepalen hoe de assimilatenaanmaak kan worden geoptimaliseerd.

Metingen herhalen

De eerste resultaten zien we bij Schefflera. Bij dit gewas treedt lichtverzadiging op bij 380 µmol/m²/s. Bij een toename van 100 naar 200 µmol/m²/s stijgt de netto fotosynthese zelfs met 50%. Om het effect van de behandelingen te bepalen gaan we deze metingen in het voorjaar herhalen. Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron.

Tekst: Kees Weerheim