Een groeimodel is bedoeld om telers te ondersteunen bij strategische beslissingen, zodat een optimale bloemproductie en kwaliteit is gewaarborgd. De beslissingen betreffen daglengte, CO2-dosering, belichting, schermgebruik, temperatuur en luchtvochtigheid. LTO Glaskracht Nederland, Wageningen UR Glastuinbouw, Flori Consult Group en DLV werken sinds 2011, met financiering van het Productschap Tuinbouw, aan een dergelijk groeimodel voor gerbera’s.

Het model is inmiddels min of meer afgerond voor het veelgebruikte ras Kimsey. Aansluitend wordt het geschikt gemaakt voor meerdere rassen. Met hulp van een aantal gerberatelers is het model zo praktijkgericht en gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. Het vrijwel afgeronde eerste model is beschikbaar voor alle gerberatelers in Nederland.
Deze gerberatelers krijgen een eerste kennismaking met het model op de door LTO Glaskracht Nederland georganiseerde gewasbijeenkomst Gerbera van 10 september 2014. Flori Consult Group en Wageningen UR lichten dan het groeimodel toe.

Nikos van Aelst
Netwerkcoördinator Snijbloemen
LTO Glaskracht Nederland