LTO Glaskracht en Greenport Aalsmeer zijn eind 2016 gestart met een inventarisatie naar de warmtebehoefte onder glastuinbouwondernemers. Hierbij worden de mogelijkheden van een warmtenet in kaart gebracht. Ook is een interactieve kaart voor de regio ontwikkeld waarin de ruimtelijke agenda is verwerkt.

In De Kwakel, Nieuw Amstel, Amstelveen, Schinkelpolder en Prima4A/Rijsenhout is de warmtevraag in kaart gebracht. Hieruit zijn twee voorstellen voortgekomen:

1. Koppeling glastuinbouw-datacenters in Rijsenhout: ondernemers werken met hun adviseur aan de technische inpassing van externe warmte van 60 graden, afkomstig van datacenters.
2. Warmte uit biomassa, geothermie en CO2 in De Kwakel/Nieuw Amstel: in dit gebied worden de mogelijkheden van warmte uit biomassa onderzocht. In samenwerking met de provincie en greenport worden ook de mogelijkheden van aardwarmte onderzocht. De ondernemers in dit gebied willen daarnaast overleggen over het doortrekken van de CO2-leiding naar De Kwakel.

Interactieve ruimtekaart

In het kader van de Uitvoeringsagenda Ruimte van Greenport Aalsmeer is een interactieve kaart gemaakt waarop is te zien welke stappen de komende jaren worden gezet om het gebied klaar te maken voor de toekomst. Recent zijn hier de gebieden Nieuw Amstel Oost 1 t/m 3, Nieuw Amstel West, Schilkerweg, Oostkanaalweg, Paradijsweg (droog en nat) en Geerweg Noord aan toegevoegd.

Bron/foto: LTO Glaskracht/Greenport Aalsmeer.

Gerelateerd